slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

lpc_xc2s_ftdi

   Zestaw badawczy lpc_xc2s_ftdi jest to zbiór układów elektronicznych tworzących jako całość system ewaluacyjny zaprojektowany w celu przeprowadzenia badań z zakresu:

  • Wzajemna interakcja reprogramowalnych w trakcie pracy modułów procesorowych i układów FPGA
  • Badanie możliwości wykonania precyzyjnych urządzeń pomiarowych (częstotliwość-okres) opartych o układy FPGA
  • Opracowanie szeregu zagadnień z zakresu projektowania systemów wbudowanych współpracującymi z komputerami PC

Wszystkie postawione cele zostały zrealizowane. Widok płyty przedstawiono na zdjęciu:

Fijak Logic od 2009r