slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Sterownik FL102

   Elektroniczne układy automatyki to takie układy którym niekiedy przychodzi pracować w miejscach, gdzie, jak to nazwał pewien inżynier, "gniazdka nigdy nie widziały sinusa". W takich miejscach, a nawet przy prostej maszynie przy której PWM sterujący silnikiem generuje całą gamę silnych zakłóceń, należy zachować szczególną dbałość o stabilność układu sterowania.

   Poprzedni sterownik testowy FL101 powstał w celu określenia granic stabilności różnych interfejsów połączeniowych i po dokładnym zbadaniu powstała wersja używana obecnie do prototypów urządzeń automatyki wymagających sterowników o mocy do 1,5A.
W ramach sprostowania moduł nie powstał bezpośrednio w celu sprzedaży gdyż na rynku znajduje się mnóstwo rozwiązań o różnych konfiguracjach. Jednak przetestowane przez nas sterowniki o interesujących nas parametrach miały najróżniejsze wady od zimnych lutów, poprzez słabą odporności na zakłócenia do problemów z oczekiwaniem na dostawę.

   Tymczasem wystarczy użyć gotowy moduł, umieścić go na dobrym i małym PCB i używać. Dlatego też ze względu na to, że układ bazuje na gotowym module TA8435H udostępniono tu schemat z którego w prawdzie trudno jest uzyskać coś odkrywczego ale z pewnością inżynier który chce pierwszy raz użyć ten układ być może na tym skorzysta.

Widok zmontowanego układu:

    Schemat układu. Zasilanie 24V. W przypadku użycia proszę zwrócić uwagę na:

  • nie każdy stabilizator 7805 jest w stanie pracować z napięciem 24V na wejściu
  • rezystory R14 i R15 zaleca się aby były sparowane ze sobą z wymaganą przez aplikację dokładnością
  • w niektórych aplikacjach zaleca się aby napięcie kondensatora było na poziomie podwójnego napięcia pracy + amplituda zmian, tak w uproszczeniu

Widok na elementy

Jedna z partii gotowa do użycia

Fijak Logic od 2009r