slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Kontroler FL206   Uniwersalny kontroler używany jako moduł wykonawczy do opracowywanych prototypowych urządzeń maszyn CNC. Podstawowe cechy i parametry:

  • Układ FPGA XC6SLX9-3TQG144C, Mikrokontroler LPC2148, USB FT245BL oraz pozostałe peryferia takie jak programowalny PLL ICS307-2 i inne
  • 64 linie IO pracujące w standardzie 3,3V/5V pogrupowane w 4 linie dla każdego złącza

Widok zmontowanego układu:

W układzie pewnym wyzwaniem było znalezienie sposobu na możliwość pracy każdej linii sygnałowej jako wejściowa lub wyjściowa. Realizowane jest to za pomocą podwójnych buforów które w zależności od wlutowanych rezystorów przyjmują kierunek In lub Out. Szczegółowy schemat połączenia przedstawiono poniżej:

Innym wyzwaniem konstrukcyjnym było możliwe zminimalizowanie układu. Nie jest to jednak zbytnio możliwe, dlatego zdecydowano się na budowę modułową. PCB to w rzeczywistości 3 sekcje, w których sekcja B to rdzeń układu a sekcje A i C mogą być odcięte na etapie montażu. Dzięki temu, zyskuje się nieco mniejszy rozmiar układu, a co więcej, sekcja A może zostać wyeksportowana np. na panel tylni urządzenia czyli w miejsce inne niż sekcja B. Połączenie tych sekcji realizowane jest wówczas za pomocą taśmy. Widok podziału przedstawiono na rysunku:

A przykład użycia sekcji B w prototypie urządzenia przedstawia się następująco:


Fijak Logic od 2009r