slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Wzmacniacz audio FL208

Wzmacniacz audio FL208

   Projekt, wykonanie i uruchomienie końcówki mocy opartej o układ TAS5162 firmy Texas Instruments. Wzmacniacz pracuje w klasie D i umożliwia pracę w różnych konfiguracjach:

  • 2x210W dla obciążenia 6 Ohm
  • 2x160W dla obciążenia 8 Ohm
  • 1x310W dla obciążenia 4 Ohm

Wbrew panującym opiniom, wzmacniacz ten zgodnie z nota katalogową cechuje się zniekształceniami na poziomie <0,09% THD+N przy mocy 1W. Dla pełnych mocy zniekształcenia dochodzą do wartości 10% co jako całość stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla aplikacji wymagających użycie wzmacniaczy pracujących w klasie D.

Widok układu:

Układ poza zastosowaniami audio stosowany był do sterowania układami wykonawczymi wymagającymi zasilania sygnałem ciągłym generowanym przez układ o wysokiej sprawności. Na potrzeby tego zastosowania w oparciu o program LTSpice wykonano szereg prób i symulacji dobierających zewnętrzne filtry układu tak by odpowiedź systemu na wymuszenie spełniała wszystkie wymagania sterowanego układu.
Na rysunku przedstawiono odpowiedź układu na różne wartości wzmacnianej częstotliwości. Symulacja nie zawiera odpowiedzi sekcji odpowiedzialnej za wyrównanie amplitudy sygnału wyjściowego.

Fijak Logic od 2009r