You are hereICS32sx konfiguracja

ICS32sx konfiguracja


    Okno to umożliwia skonfigurowanie analizatora do pracy z zadanymi parametrami i o określonych wartościach detekcji warunków wyzwalających. Okno składa się z wielu zakładek, których wspólną dolną część stanowi pole zawierające trzy polecenia dla wersji konsolowej urządzenia. Szczegółowe wyjaśnienie zasady działania wersji konsolowej zostało opisane w dokumencie opisującym ogólną zasadę działania urządzenia "In Circuit Spy". Ogólnie program graficzny jest w tym przypadku jedynie nakładką na wersję konsolową programu. Dodatkowo, w tym przypadku aby zminimalizować czas wykonywania polecenia, parametry przekazywane do aplikacji konsolowej są w tym przypadku przekazywane jako łańcuch znaków bezpośrednio do biblioteki "dll". Dzięki temu czas potrzebny na przekazanie polecenia do aplikacji konsolowej został zredukowany prawie stukrotnie i wynosi obecnie pojedyncze milisekundy na rozkaz.

Wygląd części wspólnej zakładek konfiguracyjnych został przedstawiony na rysunku:

ics32sx_cfg_01.png

Okno zostało wyposażone w przyciski:

  • OK. Zatwierdza wprowadzone zmiany i zamyka okno
  • Cancel. Anuluje wprowadzone zmiany i zamyka i zamyka okno
  • Default. Przywraca ustawienia domyślne. Zmianę ta należy zaakceptować lub odrzucić przyciskami OK i Cancel

Okno konfiguracyjne składa się z wielu zakładek. Opis każdej z nich został umieszczony w następujących miejscach:

  • Konfiguracja połączenia
  • Konfiguracja zegarów
  • Konfiguracja wyzwalania - ustawienia ogólne
  • Konfiguracja wyzwalania - wyzwalanie bitowe
  • Konfiguracja wyzwalania - wyzwalanie słowem
Etykietowanie

Szukaj