You are heresys_config_buffer

sys_config_buffer


    Funkcja tworzy lub zwraca informacje o buforze danych serwera. Operacje wymiany danych pomiędzy urządzeniem - serwerem, pomiędzy serwerem - klientem odbywają się za pomocą bufora jakim jest w tym przypadku bufor systemowy. To w pewnym sensie nietypowe podejście wprawdzie narzuca na użytkownika konieczność obsługi dodatkowych poleceń jednak w przypadku połączenia z serwerem znajdującym się w dużej odległości od klienta w wielu przypadkach znacząco przyśpiesza pracę z urządzeniem. Dzięki temu można jednorazowo wgrać wszystkie pliki firmware na serwer, a następnie zlecać już tylko lokalnie na serwerze wgrywanie nowego oprogramowania do urządzenia.

  Rozkazy  
 • --config. Tworzenie bufora o zadanych parametrach. W przypadku gdy na serwerze utworzono już bufor, wówczas bufor ten jest usuwany a na jego miejsce powstaje nowy o parametrach przekazanych w poleceniu
 • --get_info. Zwraca informacje o buforze systemowym

Opis rozkazów

  --config  

Składnia

ics_client.exe --sys_config_buffer IP TCP --config number size
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --config Słowo klucz
 • number Ilość buforów do utworzenia
 • size Rozmiar w bajtach każdego z buforów

Poprawna odpowiedź

O. number size
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • number Ilość utworzonych buforów
 • size Rozmiar w bajtach każdego z buforów
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • Wykonanie rozkazu zależy od rozmiaru i ilości definiowanych buforów. Ograniczeniem jest tu system operacyjny i ilość pamięci dostępnej dla użytkownika. Gdy system zwróci błąd wszystkie utworzone do tej pory bufory są usuwane
  --get_info  

Składnia

ics_client.exe --sys_config_buffer IP TCP --get_info
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --get_info Słowo klucz

Poprawna odpowiedź

 • jak dla rozkazu --config

Wystąpił błąd

 • jak dla rozkazu --config

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • Rozkaz nie modyfikuje buforów. Zwraca jedynie informację o ich stanie. Pojawienie się błędu jest więc najprawdopodobniej spowodowane błędem połączenia

Szukaj