You are heresys_generate_file

sys_generate_file


   Funkcja tworzy plik o zadanych parametrach. Możliwe jest utworzenie pliku o wartościach losowych lub o wartości stałej ustalonej przez użytkownika.

  Rozkazy  
 • --random. Generowany jest plik wypełniony wartościami losowymi
 • char. Parametr char oznacza tu liczbę z zakresu 0..255. Plik zostaje wypełniony zostaje znakiem ASCII odpowiadającym tej liczbie

Opis rozkazów

  --random  

Składnia

ics_client.exe --sys_generate_file --random size file
 • --random Słowo klucz
 • "size" Rozmiar pliku
 • "file" Nazwa pliku. Nazwa może zawierać ścieżkę dostępu do pliku

Poprawna odpowiedź

O. code size mode
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania. Powinien wynosić "0"
 • size Rozmiar w bajtach utworzonego pliku
 • mode Kod rozkazu. Powinien wynosić "--random"
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu nie wymaga połączenia z serwerem
 • Generowanie dużych plików może zająć długi okres czasu
  char  

Składnia

ics_client.exe --sys_generate_file char size file
 • "char" Wartość liczbowa znaku wypełnienia. Powinna mieścić się w zakresie 0.255
 • "size" Rozmiar pliku
 • "file" Nazwa pliku. Nazwa może zawierać ścieżkę dostępu do pliku

Poprawnia odpowiedź

O. code size mode
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania. Powinien wynosić "0"
 • size Rozmiar w bajtach utworzonego pliku
 • mode Kod rozkazu. Powinien być identyczny z liczbą wypełnienia wprowadzoną przez użytkownika
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu nie wymaga połączenia z serwerem
 • W przypadku gdy użytkownik poda liczbę większą nić 255 liczba ta zostanie zrzutowana na liczbę 8-bitową
 • Generowanie dużych plików może zająć długi okres czasu
 • W przypadku programowej interpretacji odpowiedzi istotne są tylko linie rozpoczynające się od identyfikatorów "O." i "E.". Pozostałe linie mogą być pominięte

Szukaj