You are heresys_check_firmware_file

sys_check_firmware_file


    Funkcja zwraca informację o poprawności nazwy kodowej pliku typu firmware. Poprawna nazwa pliku ma postać:

la200anz_01020F_01234567.ifh

Gdzie:

 • la200anz 0śmioznakowa nazwa pliku. Najczęściej składa się ze skróconej nazwy funkcjonalności danego rozwiązania wchodzącego w skład ICS oraz typu pliku w danym rozwiązaniu.
  W tym przykładzie la200 to nazwa rozwiązania bedącego Analizatorem Stanów Logicznych, a anz oznacza, że jest to plik główny konfiguracji sprzętowej Analizatora

 • 01020F Wersja pliku. Składa się z 3 par znaków reprezentujących liczbę heksadecymalną. W tym przykładzie wersja pliku to
  0x01.0x02.0x0F
  co można przetłumaczyć na właściwą wersję pliku:
  1.02.15

 • 01234567 Suma kontrolna CRC wyrażona w formie 8 znakowej liczby heksadecymalnej. W tym przypadku CRC wynosi:
  0x01234567

 • ifh Rozszerzenie pliku określające przeznaczenie pliku. W przypadku ICS dostępne są dwa rodzaje plików:
      <> ifh Hardware. Sprzęt. Plik konfiguracyjny wgrywany do układu FPGA
      <> ifs Software. Oprogramowanie. Plik oprogramowania wgrywany do procesora LPC2148

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --sys_check_firmware_file file
 • file Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa

Poprawna odpowiedź

O. v0 v1 v2 CRC size ext ext_name
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • v0 Wersja pliku. Całkowita wersja pliku to wyrażenie v0.v1.v2 zapisane w postaci dziesiętnej
 • v1 Wersja pliku
 • v2 Wersja pliku
 • CRC Suma kontrolna pliku
 • size Rozmiar pliku
 • ext Rozszerzenie pliku
 • ext_name Typ pliku określany na podstawie rozszerzenia pliku
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu nie wymaga połączenia z serwerem
 • Wraz z plikiem konfiguracyjnym zawierającym nazwę zakodowaną dostarczany jest plik firmware'u zawierający jedynie nazwę podstawową pliku. Dzięki temu ułatwiona zostaje obsługa plików przy tworzeniu własnych skryptów
 • Konstruktorzy rozwiązanie ICS, które zawiera m.in Analizator Stanów Logicznych, założyli, że pliki firmware'u będą niekodowane. Oznacza to, że użytkownik samodzielnie może wygenerować pliki konfiguracyjne dla układu FPGA lub procesora. Należy jednak zachować szczególną ostrożność ponieważ w przypadku doprowadzenie do konfliktu na magistralach uszkodzeniu mogą ulec składowe urządzenia ICS

Szukaj