You are heredev_transmission_state

dev_transmission_state


    Funkcja ta stosowana jest w przypadku używania transmisji asynchronicznej pomiędzy urządzeniem ICS a Serwerem. Informuje o przebiegu transmisji i jej parametrach.

  Rozkazy  
 • --progress Zwraca informację o stanie transmisji trwającej i zakończonej

Opis rozkazów

  --progress  

Składnia

ics_client.exe --dev_transmission_state IP TCP --progress
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --progress Słowo klucz

Poprawna odpowiedź

O. act state wr_progress rd_progress thread_error device_error speed
I. Transmission In Progress: act_name
I. Transmission State : state_name
I. Write Progress : wr_progress %
I. Read Progress : rd_progress %
I. Thread Transmision Error: thread_error
I. Device Transmision Error: device_error
I. Transmision Rate : speed MB/s
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • act Aktywność transmisji. '1' oznacza aktywną transmisję pomiędzy urządzeniem ICS a Serwerem. '0' oznacza brak transmisji

 • state Etap transmisji. Możliwe stany to:
         <> 3 Transmisja rozpoczęta
         <> 2 Dane przesyłane z Serwera do urządzenia
         <> 1 Dane przesyłane z urządzenia do Serwera
         <> 0 Transmisja zakończona

 • wr_progress Procentowy wskaźnik postępu w transmisji danych. Zapis danych do urządzenia

 • rd_progress Procentowy wskaźnik postępu w transmisji danych. Odczyt danych z urządzenia

 • thread_error Błąd wątku odpowiedzialnego za asynchroniczną transmisje danych. Parametr powinien wynosić '0' co oznacza brak błędu.

 • device_error Błąd urządzenia. Parametr powinien wynosić '0' co oznacza brak błędu.

 • speed Prędkość transmisji w [MB/s]. Parametr obliczany po zakończeniu transferu danych

 • "I." Identyfikator komentarza

 • comment Komentarz dla użytkownika

 • act_name Słowna interpretacja parametru act. "true" oznacza aktywną transmisję, "false" oznacza brak transmisji

 • state_name Słowna interpretacja parametru state

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Patrz uwagi ogólne

Szukaj