You are herePanel Przedni urządzenia

Panel Przedni urządzenia


   Przedni Panel urządzenia ICS posiada pięć złącz kontrolno-transmisyjnych oraz sześć wskaźników LED informujących użytkownika o stanie urządzenia. Widok panelu przedstawiono na rysunku:

front_panel_general.png

Opis bloków zamieszczonych na rysunku:

 • LED Diody LED informujące o trybie pracy i stanie urządzenia

 • Port0 8 bitowy port typu IO. Składa się z 2 pinów masy i 8 dwukierunkowych pinów danych P0..P7

 • Port1 8 bitowy port typu IO. Składa się z 2 pinów masy i 8 dwukierunkowych pinów danych P8..P15

 • Port2 8 bitowy port typu IO. Składa się z 2 pinów masy i 8 dwukierunkowych pinów danych P16..P23

 • Port3 8 bitowy port typu IO. Składa się z 2 pinów masy i 8 dwukierunkowych pinów danych P24..P31

 • PortCtrl Port Kontrolny. Zawiera piny kontrolne oraz piny ogólnego przeznaczenia

<<<<<<>>>>>>

   Sekcja LED Widok sekcji LED Przedniego Panelu przedstawiono na rysunku:

front_panel_leds.png

Opis wskaźników LED zamieszczonych na rysunku:

 • PRG Programming. Informuje o przejściu urządzenia ICS w stan programowania wewnętrznej pamięci procesora LPC2148. Szczegóły w opisie Tylniego Panelu urządzenia

 • ALN Standalone. Informuje o wykonywaniu przez urządzenie ICS programu użytkownika. Szczegóły w opisie Tylniego Panelu urządzenia

 • STA State A. Wskaźnik ogólnego przeznaczenia używany do obrazowania stanu aktywnej konfiguracji urządzenia ICS. Szczegóły w opisie aktywnej konfiguracji (aktualnie obsługiwanej przez urządzenie). Dla przykładu w przypadku Analizatora Stanów Logicznych wskaźnik STA informuje m.in. o pobieraniu danych przed wystąpieniem warunku wyzwolenia

 • STB State B. Wskaźnik ogólnego przeznaczenia używany do obrazowania stanu aktywnej konfiguracji urządzenia ICS. Szczegóły w opisie aktywnej konfiguracji. Dla przykładu w przypadku Analizatora Stanów Logicznych wskaźnik STB informuje m.in. o pobieraniu danych po wystąpieniu warunku wyzwolenia

 • ACT Activity. Wskaźnik ogólnego przeznaczenia używany najczęściej do informowania o aktywnej transmisji pomiędzy komputerem PC a urządzeniem ICS

 • PWR Power. Wskaźnik ogólnego przeznaczenia używany najczęściej do informowania o stanie zasilania urządzenia ICS

<<<<<<>>>>>>

   Sekcja Złącz Widok sekcji złącz Przedniego Panelu przedstawiono na szeregu rysunków których postać i znaczenie są przedstawione poniżej.   Port 0 8 dwukierunkowych linii ogólnego przeznaczenia. Przeznaczenie zależne od aktualnie obsługiwanej przez urządzenie ICS konfiguracji. Poza liniami złącze posiada również 2 linie masy sygnałowej zwanej w tym przypadku GND. Linie sygnałowe noszą nazwę odpowiednio P0..P7

front_panel_port_0.png   Port 1 Jak dla Port 0 z tą różnicą, że w tym przypadku linie sygnałowe noszą nazwę odpowiednio P8..P15

front_panel_port_1.png   Port 2 Jak dla Port 0 z tą różnicą, że w tym przypadku linie sygnałowe noszą nazwę odpowiednio P16..P24

front_panel_port_2.png   Port 3 Jak dla Port 0 z tą różnicą, że w tym przypadku linie sygnałowe noszą nazwę odpowiednio P24..P31

front_panel_port_3.png   Port Ctrl Port Kontrolny. Interfejs sygnałów kontrolnych i linii ogólnego przeznaczenia

front_panel_port_control.pngOpis sygnałów:

 • IOx Opis dotyczy sygnałów IO0, IO1, IO2, IO3. Są to 4 dwukierunkowe line ogólnego przeznaczenia. Szczegóły w opisie aktywnej konfiguracji
 • Ix Opis dotyczy sygnałów I0, I1, I2. Są to 3 jednokierunkowe wejścia ogólnego przeznaczenia. Szczegóły w opisie aktywnej konfiguracji
 • Ox Opis dotyczy sygnałów O0, O1, O2. Są to 3 jednokierunkowe wyjścia ogólnego przeznaczenia. Szczegóły w opisie aktywnej konfiguracji
 • DIRx Opis dotyczy sygnałów DIR0, DIR1, DIR2, DIR3. Są to 4 linie wyjściowe informujące użytkownika lub moduły dodatkowe o kierunku magistrali portów Port0..Port3 urządzenia ICS. Ze względu na uniwersalność rozwiązania konieczne było wyprowadzenie linii informujących czy wymienione porty są ustawione jako wyjście lub jako wejście. W zależności od stanu linii odpowiedni port przyjmuje kierunek:
         '0'. Port jest wejściem
         '1'. Port jest wyjściem
 • DIRC Linia wyjściowa informująca o kierunku 4 linii IOx portu kontrolnego. W zależności od stanu linii port IOx przyjmuje kierunek:
         '0'. Port jest wejściem
         '1'. Port jest wyjściem

<<<<<<>>>>>>

Uwagi

 • Ze względów na uniwersalność rozwiązania wszystkie linie złącz w Panelu Przednim ICS'a są liniami cyfrowymi przechodzącymi przez układy buforujące LVC245AD. Bufory te dodatkowo wyposażono w filtr, który w sposób minimalny wpływa na transmitowany sygnał. Z tego to powodu, bez dodatkowych modułów rozszerzających, ICS obsługuje jedynie sygnały o logice 3,3V i rozróżnia oraz akceptuje standardy 2,5V i 5V. W celu pomiaru lub kontroli innych napięć zaleca się użyć odpowiedniego modułu rozszerzającego.
 • Każde złącze posiada linie typu GND. Należy pamiętać o ich połączeniu z badanym lub kontrolowanym urządzeniem. Zaleca się połączenie możliwie największej ilości linii masy połączeniem o jak najniższej impedancji. W przypadku sygnałów wolnozmiennych i przy niewielkim przepływie prądu przez linie sygnałowe, ilość połączeń pomiędzy ICS'em a urządzeniem dodatkowym może być ograniczona nawet do jednej linii GND. W przypadku np. Analizatora Stanów Logicznych pracującego z maksymalnym zegarem próbkującym zaleca się połączenie wszystkich linii masy dla wykorzystywanego portu

Szukaj