You are hereCzęstościomierz-Okresomierz

Częstościomierz-Okresomierz


   Częstościomierz-Okresomierz to implementacja rozwiązania ICS32sx która umożliwia pomiar częstotliwości oraz okresu badanych sygnałów.

   Cechy implementacji Częstościomierza-Okresomierza (Freq-Peri):

  • Dwa kanały pomiarowe. Każde z wejść może jednocześnie wykonywać pomiar częstotliwości oraz okresu

  • Maksymalna mierzona częstotliwość częstościomierza to 250MHz. Minimalna mierzona częstotliwość to 1Hz

  • Aplikacja graficzna Freq-Peri (Częstotliwościomierza-Okresomierza) poza wyświetlaniem bieżącej wartości zmierzonej częstotliwości dostarcza również wartość uśrednioną ostatnio zmierzonych częstotliwości w ilości określonej przez użytkownika. Ilość uśrednionych wartości należy do zakresu 1..1000

  • Okresomierz w ustalonym na jedną sekundę cyklu pomiarowym umożliwia zarejestrowanie okresu z zakresu 10ns do 1s

  • Okresomierz wartości średniej wypełnienia dostarcza informacji o ilości stanów wysokich i niskich mierzonego przebiegu. Wartość ta jest wyrażana w procentach

  • Okresomierz pierwszych pełnych poziomów (wysokiego i niskiego) dostarcza informację o długości trwania pierwszego pełnego poziomu w danym cyklu pomiarowym.

  • W trakcie pomiaru, w aplikacji graficznej istnieje możliwość logowania odczytanych wyników do pliku

Szukaj