You are hereRozkazy bazowe urządzenia

Rozkazy bazowe urządzenia


   Rozkazy bazowe urządzenia In Circuit Spy to zestaw funkcji możliwych do zrealizowania gdy urządzenie pracuje jako Bootloader. Tryb ten jest stanem podstawowym procesora urządzenia i jest niczym BIOS w komputerach PC. Ogólnie rozkazy można podzielić na dwie kategorie

 • Rozkazy obowiązkowe
 • Rozkazy dodatkowe

   Różnica pomiędzy grupami polega na tym, że Rozkazy obowiązkowe muszą być zaimplementowane w każdym oprogramowaniu dostarczanym do danej konfiguracji. Natomiast Rozkazy dodatkowe są opcjonalne, co nie oznacza, że nie muszą one występować. Ich obecność jest obowiązkowa ponieważ realizują one funkcje wymagane dla danej konfiguracji. Opcjonalność w tym przypadku oznacza, że każda konfiguracja może mieć ich inny zestaw.

Rozkazy podstawowe to:

 • dev_software_version Zwraca informacje o typie i wersji oprogramowania urządzenia In Circuit Spy

 • dev_orders_list Zwraca listę wszystkich rozkazów wspieranych przez aktywne oprogramowanie

 • dev_jump_to_address Umożliwia zmianę aktualnie wykonywanego programu

 • dev_bootloader_init_routine Ustawia aktywność lub jej brak procedury resetującej system w oprogramowaniu Bootloader

   Jak łatwo jest zauważyć Rozkazy obowiązkowe umożliwiają jedynie identyfikację aktywnego oprogramowania i jego zmianę poprzez "skok procesora" do innego obszaru pamięci.
W celu zarządzania przez Bootloader podstawowymi zasobami procesora dostarczono zestaw rozkazów umożliwiający skonfigurowanie i użycie prawie każdego z zasobów procesora. Do rozkazów tych należą:

 • dev_hardware_version Zwraca informacje o konfiguracji sprzętowej urządzenia In Circuit Spy

 • dev_list Dostarcza listę urządzeń wpiętych do komputera PC

 • dev_open_serial Otwiera kanał komunikacyjny dla danego urządzenia

 • dev_close_serial Zamyka kanał komunikacyjny dla aktywnego połączenia z urządzeniem

 • dev_wr_rd_register Umożliwia zapis/odczyt do/z rejestru procesora

 • dev_wr_rd_buffer Kopiuje dane pomiędzy przestrzenią adresową procesora a buforem systemowym serwera

 • dev_crc_buffer Wylicza sumę kontrolną CRC dla wskazanego obszaru adresowego procesora

 • dev_config_hardware Umożliwia załadowanie konfiguracji do układu FPGA urządzenia In Circuit Spy

 • dev_wr_rd_flash Umożliwia pobranie i wgranie danych z i do wbudowanej w urządzenie pamięci FLASH

 • dev_ext_clock Ustawia częstotliwość wyjściową programowalnego układu zegarowego urządzenia

 • dev_transmission_state Zwraca informacje o asynchronicznej transmisji danych pomiędzy urządzeniem a Serwerem

 • dev_rtc Konfiguruje Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC) urządzenia

 • dev_watchdog Uaktywnia funkcję Watchdog procesora

 • dev_iap_command Wykonuje komendy IAP procesora

    Uwaga. Dzięki Rozkazom Obowiązkowym możliwe jest użycie rozkazów dostępnych w innych konfiguracjach urządzenia In Circuit Spy. Wystarczy tylko, gdy nie jest się w aktywnej aplikacji Bootloadera, "przeskoczyć" do niej, następnie wgrać wymagane oprogramowanie, wykonać wymaganą zadaniem funkcję, "skoczyć" do Bootloadera i jeżeli jest to konieczne, wgrać nową wersję oprogramowania i następnie opcjonalnie "skoczyć" do niej.

Szukaj