You are heredev_rtc

dev_rtc


    Urządzenie ICS oparto o procesor ARM LPC2148. Jednym z wielu jego peryferii jest zegar czasu rzeczywistego zwany RTC. Aby wykorzystać tą funkcję procesora stworzono rozkaz dev_rtc, którego zadaniem jest ustawianie i odczytywanie wartość przetrzymywanych przez RTC. Urządzenie wyposażono w układ podtrzymania zasilania modułu zegarowego. Zasilanie to oparto na kondensatorze 0,22F, co umożliwia na pracę RTC bez zewnętrznego zasilania przez co najmniej jeden dzień.

  Rozkazy  
 • --set Synchronizuje czas urządzenia z czasem Serwera. Rozkaz nie wymaga przekazywania składowych czasu jako parametrów. Całość wymaga jedynie wywołanie rozkazu set
 • --get Pobranie czasu urządzenia ICS

Opis rozkazów

  --set, --get  

Składnia

ics_client.exe --dev_rtc IP TCP --xxx
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --xxx Słowo klucz. Odpowiednio --set lub --get

Poprawna odpowiedź

0. year year_val
0. mon mon_val mon_name
0. mday mday_val
0. hour hour_val
0. min min_val
0. sec sec_val
0. yday yday_val
0. wday wday_val wday_name
I. I. year - Years
I. mon - Months since January - [1..12]
I. mday - Day of the month - [1..31]
I. hour - Hours since midnight - [0..23]
I. min - Minutes after the hour - [0..59]
I. sec - Seconds after the minute - [0..59]
I. yday - Day of the year - [1..366]
I. wday - Days since Sunday - [0..6]

   Powtarzające się elementy odpowiedzi:

 • "I. xxx yyy" Identyfikator komentarza wraz z słowem klucz i właściwym komentarzem

   Pozostałe elementy odpowiedzi. Każdy wiersz składa się z trzech lub czterech elementów: identyfikatora poprawnego wykonania rozkazu, słowa klucz, wartości i opcjonalnie nazwy

 • 0. year year_val Słowo klucz i wartość liczbowa wyrażona w latach
 • 0. mon mon_val mon_name Na odpowiedź składa się identyfikator, słowo klucz, wartość liczbowa miesiąca i nazwa miesiąca. Wartość liczbowa przyjmuje wartości z zakresu 1..12
 • 0. mday mday_val Identyfikator, słowo klucz i wartość liczbowa określająca dzień miesiąca. Przyjmuje wartości z zakresu 1..31
 • 0. hour hour_val Identyfikator, słowo klucz i wartość liczbowa określająca godzinę. Przyjmuje wartości z zakresu 0..23
 • 0. min min_val Identyfikator, słowo klucz i wartość liczbowa określająca minutę. Przyjmuje wartości z zakresu 0..59
 • 0. sec sec_val Identyfikator, słowo klucz i wartość liczbowa określająca sekundę. Przyjmuje wartości z zakresu 0..59
 • 0. yday yday_val Identyfikator, słowo klucz i wartość liczbowa określająca dzień roku. Przyjmuje wartości z zakresu 1..366
 • 0. wday wday_val wday_name Identyfikator, słowo klucz, wartość liczbowa dnia tygodnia i nazwa dnia tygodnia. Wartość liczbowa przyjmuje wartości z zakresu 0..6. Wartość '0' oznacza niedzielę

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem

Szukaj