You are heresys_crc_buffer

sys_crc_buffer


    Funkcja oblicza sumę kontrolną wskazanego obszaru Systemowego Bufora Serwera.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --sys_crc_buffer IP TCP buffer address size
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • buffer Numer bufora systemowego serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • address adres początkowy od którego rozpocznie się obliczanie sumy kontrolnej CRC
 • size rozmiar obszaru który zostanie przeliczony

Poprawna odpowiedź

O. CRC
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • CRC Obliczona wartość sumy kontrolnej CRC
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem

Szukaj