You are hereRozkazy Konsolowe Miernika Freq-Peri

Rozkazy Konsolowe Miernika Freq-Peri


   Konfiguracja "Częstościomierz-Okresomierz" systemu In Circuit Spy (ICS) wymaga użycia jednego rozkazu do przeprowadzenia pełnego cyklu pomiarowego.

 • --dev_freq_peri_200 Zarządza pomiarem. Wykonuje odczyt wartości zarejestrowanych przez implementacje Freq-Peri

Wymienione powyżej rozkaz nie wystarczy jednak do wykonania pomiaru. Jest to jedynie dedykowane dla danej konfiguracji polecenie, które nie są dostępne w np. konfiguracji typu Analizator Stanów Logicznych. Rozkaz ten wchodzi w skład cyklu pomiarowego którego stosunkowo najprostszą wersję przedstawiono w następującym algorytmie:

 1. ics_server.exe --ics32sx --connect TCP --privileged
  Uruchomienie serwera

 2. --dev_open_serial IP TCP ics0a001
  Otwarcie urządzenia ICS. Nazwa ics0a001 musi odpowiadać numerowi seryjnemu urządzenia które zostało podpięte do komputera PC. Można skorzystać z polecenia --dev_list

 3. --dev_jump_to_address IP TCP 0x0
  Przekierowanie wykonywania programu do Bootloadera. Jest to etap konieczny do zrealizowania w przypadku gdy urządzenie obsługiwało wcześniej inną konfigurację

 4. --sys_config_buffer IP TCP --config 2 1048576
  Przygotowanie Systemowych Buforów Serwera. 2 bufory o rozmiarze 1048576 bajtów każdy

 5. --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s 0 0 frper200.ifs
  Wgranie do zerowego Systemowego Bufora Serwera programu na procesor.

 6. --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s 1 0 frper200.ifh
  Wgranie do pierwszego Systemowego Bufora Serwera implementacji pomiarowej dla układu FPGA

 7. --dev_ext_clock IP TCP 0xA10B01
  Zaprogramowanie układu sygnału zegarowego ICS'a. Wartość 0xA10B01 jest wymagana i ustawia zegar systemowy na wartość 100MHz zegar główny i 10MHz zegar odniesienia

 8. --dev_config_hardware IP TCP --pd 1 0 210000
  Zaprogramowanie układu FPGA implementacją pomiarową Częstościomierz-Okresomierz

 9. --dev_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s 0 0 0x40000000 0x2000
  Przekopiowanie programu z Systemowych Bufora Serwera do pamięci RAM procesora urządzenia ICS. Wartość 0x2000 oznacza w tym przypadku ilość danych przekopiowywanych z buforów systemowych do pamięci procesora. Wartość ta musi być nie mniejsza od rozmiaru wgrywanego pliku ale równocześnie nie może być większa niż pamięć RAM procesora. Rozmiar wgrywanego pliku można uzyskać za pomocą rozkazu sys_client_crc_file

 10. --dev_jump_to_address IP TCP 0x40000000
  Przekierowanie wykonywania programu z Bootloadera do nowo wgranego programu.

 11. --dev_freq_peri_200 IP TCP
  Pętla odczytująca zmierzone wartości. Należy wykonywać ten rozkaz do momentu zakończenia cyklu pomiarowego. Pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami, w celu odciążenia procesora komputera PC, można przyjąć odstęp czasowy równy 1 sekunda.

 12. --dev_ext_clock IP TCP 0xA00202
  Zaprogramowanie układu sygnału zegarowego ICS'a do wartości redukującej moc pobieraną przez układ

 13. --dev_close_serial IP TCP currently_opened
  Zamknięcie urządzenia ICS. W przypadku gdy użytkownik nie chce zwalniać uchwytu do urządzenia który uzyskał za pomocą rozkazu dev_open_serial, etap ten musi zostać pominięty. Dopiero na końcu pracy z urządzeniem zalecanie jest wywołanie tego rozkazu

 14. --sys_close_socket
  Zamknięcie połączenia TCP/IP. Rozkaz warto wywołać jedynie przy posługiwaniu się bezpośrednio biblioteką ics_client.dll. Co więcej rozkaz ten można wywołac jedynie na końcu pracy z urządzeniem ICS

Uwagi

 • Wywołanie każdego rozkazu (poza uruchomieniem serwera) poprzedzone jest ścieżką dostępu i nazwą aplikacji klienckiej ics_client.exe. W przypadku gdy użytkownik chce przyśpieszyć pomiar powinien skorzystać z biblioteki ics_client.dll. Przykład aplikacji operującej na tej bibliotece dołączono do pakietu. Aplikacja ta to kod źródłowy aplikacji ics_client.exe bazującej na opisywanej bibliotece.

 • Aplikacja graficzna Freq-Peri GUI w oknie Console rejestruje wszystkie polecenia wysyłane do biblioteki ics_client.dll. Dzięki temu użytkownik znacznie lepiej może zrozumieć zasadę przeprowadzenia pełnego cyklu pomiarowego dla Częstotliwościomierza-Okresomierza

Szukaj