You are heresys_application_close

sys_application_close


    Funkcja w trybie pracy serwera supervisor zamyka aplikację po stronie serwera.

  Rozkazy  
 • --app_name. Zamyka aplikację o określonej nazwie po stronie serwera

Opis rozkazów

  --app_name  

Składnia

ics_client.exe --sys_application_close IP TCP --app_name name
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --app_name Słowo klucz
 • name Nazwa okna programu. W przypadku gdy okno aplikacji w nazwie zawiera spacje, całość nazwy należy ująć w " ". Przykładowo uruchomiono kalulator, którego nazwa okna to Kalkulator. Zamknięcie kalkulatora wymaga więc wywołania polecenia
  ics_client.exe --sys_application_close IP TCP --app_name Kalkulator

Poprawna odpowiedź

O. code name
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • name Nazwa okna do zamknięcia przekazana w rozkazie przez użytkownika
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • UWAGA. Rozkaz wymaga pracy serwera w trybie supervisor. Konfiguracja ta ze względu na bezpieczeństwo powinna być używana bardzo ostrożnie

Szukaj