You are here--dev_freq_peri_200

--dev_freq_peri_200


    Funkcja odpowiedzialna jest za odczytanie zarejestrowanych przez urządzenie In Circuit Spy częstotliwości i okresów mierzonych sygnałów

    Ogólne informacje dotyczące rozkazu

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem

 • Uruchomienie rozkazu wymaga wgrania do urządzenia ICS oprogramowania procesora o nazwie
  frper200.ifs
  lub o nazwie poszerzonej o wersję i sumę kontrolną CRC. Po załadowaniu pliku do urządzenia należy "skoczyć" do nowego programu. Wymagane jest również wgrania konfiguracji dla układu FPGA. Plik konfiguracyjny w tym przypadku to
  frper200.ifh
  lub o nazwie poszerzonej o wersję i sumę kontrolną CRC. Oprogramowanie dostępne w dostarczonym pakiecie w katalogu:
  ics32sx\freq_peri\frper_200\XXX\firmware

  Rozkazy  
 • brak podrozkazów

Opis rozkazu

  

Składnia

ics_client.exe --dev_freq_peri_200 IP TCP
 • IP Adres IP serwera

 • TCP Numer portu TCP serwera

Poprawna odpowiedź

O. inputs measurement progress
O. input0 freq periAvgLo periAvgHi periFirstLo periFirstHi
O. input1 freq periAvgLo periAvgHi periFirstLo periFirstHi
I. comment0
I. comment1
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • inputs Ilość aktywnych wejść pomiarowych. Powinien być '2'
 • measurement Numer kolejnego pomiaru zarejestrowanego w urządzeniu
 • progress Wartość liczbowa z zakresu 0..100 określająca procent wykonania się danego cyklu pomiarowego. Zaleca się aby odczytywać wartości w okolicach 50. Dzięki temu nie zostanie zaburzony odczyt aktualnie rejestrowanej wartości. W aplikacji graficznej zastosowano mechanizm który w celu odczytu nowych wartości oblicza każdorazowo opóźnienie którego wartość ustawia kolejny odczyt w okolicach zalecanej wartości 50
 • input0 Numer wejścia pomiarowego. Powinno wynosić '0'
 • freq Wartość zmierzonej częstotliwości
 • periAvgLo Średni współczynnik wypełnienia dla całego cyklu pomiarowego. Wartość stanu niskiego wyrażona w procentach
 • periAvgHi Średni współczynnik wypełnienia dla całego cyklu pomiarowego. Wartość stanu wysokiego wyrażona w procentach
 • periFirstLo Czas trwania pierwszego pełnego stanu niskiego zarejestrowana w danym cyklu pomiarowym
 • periFirstHi Czas trwania pierwszego pełnego stanu wysokiego zarejestrowana w danym cyklu pomiarowym
 • input1 Numer wejścia pomiarowego. Powinno wynosić '1'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment0 Komentarz dla użytkownika. Interpretacja wartości wejścia 0
 • comment1 Komentarz dla użytkownika. Interpretacja wartości wejścia 1

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Patrz uwagi ogólne

Szukaj