You are hereICS32sx konfiguracja zegara

ICS32sx konfiguracja zegara


    Okno to umożliwia skonfigurowanie głównego zegara systemowego urządzenia. Częstotliwość zegara wyznacza ilość próbek zapisywanych w jednostce czasu. Zegar ten może być ustawiony do pracy w dwóch głównych trybach:

 • External Clock. Zegar taktujący analizator podawany jest na wejście urządzenia. Wszystkie zapisy próbek odbywają się na zboczu narastającym lub opadającym sygnału z możliwością przesunięcia fazy sygnału zegarowego. Graniczne częstotliwości ograniczone są jedynie przez częstotliwość maksymalną wynoszącą 200MHz. W praktyce jednak, ze względu na różne czynniki powodujące złe dopasowanie linii łączących, stabilna maksymalna częstotliwość pracy wynosi często 100MHz. Podczas testowania gotowego urządzenia, zanim opuści ono linię montażową, przeprowadzany jest na nim test polegający na naprzemiennym podawaniu zer i jedynek na wszystkie wejścia pomiarowe synchronicznie do zegaru taktującego wynoszącego nie mniej niż 200MHz. Przy takich częstotliwościach często sygnał zegarowy wymaga przesunięcia fazy co również zostało zaimplementowane w urządzeniu jako opcja "Offset"
 • Internal Clock. Sygnał zegarowy taktowany jest wewnętrznym programowalnym modułem zegarowym. Częstotliwość graniczna urządzenia mieści się w granicach 200MHz do w przybliżeniu 100Hz. W tym przypadku ustawiane są dwie wartości modułu zegarowego. Częstotliwość taktowania i podzielnik. Obie te opcje zostały opisane w dalszej części dokumentu.

Zakładka konfiguracji zegara systemowego została przedstawiona na rysunku:

ics32sx_cfg_clock.png
Sekcje zaznaczone na rysunku:
 1. Sekcja External Clock. W niej ustawiane są właściwości taktowania urządzenia zewnętrznym sygnałem zegarowym
  UWAGA. W tym trybie pracy urządzenie nie wie jaka jest częstotliwość sygnału zegarowego. Dodatkowo, częstotliwość ta może zmieniać się w czasie trwania cyklu pomiarowego. Dlatego też użytkownik musi wprowadzić tą częstotliwość ręcznie, a jej wartość potrzebna jest urządzeniu jedynie do  wyznaczania zależności czasowych potrzebnych do przeliczania okresu i częstotliwości przy wyświetlaniu stanu kursorów oraz do zapisu wartości zegara dla plików opisu sprzętu takich jak Verilog i VHDL
   
 2. Quote new frequency. Pole edycji umożliwiające wprowadzenie częstotliwości zegara taktującego urządzenie
   
 3. Kontrolne pola edycji, tylko do odczytu, przedstawiające częstotliwość i okres sygnału zegarowego wyliczone na podstawie wartości podanej przez użytkownika
   
 4. Negation. Pole umożliwiające wprowadzenie sygnału zegarowego bezpośrednio do urządzenia lub jako zanegowany sygnał taktujący
   
 5. Offset. Określenie przesunięcia fazowego sygnału zegarowego. Możliwe jest ustawienie jednej z 16 wartości.
  UWAGA. Opcje "Negation" i "Offset" wpływają znacząco na przesunięcie zboczy zatrzaskujących sygnału zegarowego względem sygnałów mierzonych podawanych na wejścia pomiarowe. Opcja ta z reguły stosowana jest przy częstotliwości pracy większej niż 50MHz. Jedną z 32 wartości (Negation = 2 * Offset = 16) należy dobrać eksperymentalnie. Dostrajanie polega na dobraniu takich ustawień przy których składowe sygnałów badanych magistral nie są przesunięte względem siebie na wykresie
   
 6. Sekcja Internal Clock. W niej ustawia ustawiane są właściwości taktowania urządzenia wewnętrznym sygnałem zegarowym
   
 7. Frequency/Period. Opcja ustawiająca częstotliwość pracy programowalnego modułu pomiarowego
   
 8. Divider. Podzielnik częstotliwości ustalanej w polu "Frequency/Period".
  UWAGA.  W wersji podstawowej dostarczonego oprogramowania użytkownik ma możliwość wybrania jednej z kilkunastu dostępnych opcji znajdujących się w polu "Frequency/Period". Projektanci urządzenia zdecydowali się jednak odtajnić informacje, które znacząco zwiększą zakres używanych częstotliwości. Jest to przydatne szczególnie w przypadku, gdy urządzenie "In Circuit Spy" w trybie pracy "Analizator Stanów Logicznych" jest używane jako generator sygnału zegarowego. Szczegółowe informacje podano w dalszej części dokumentu
   
 9. Wybór trybu pracy urządzenia. Dostępne konfiguracje to "External Clock" i "Internal Clock"
   
 10. Podsumowanie parametrów zegara taktującego wewnętrzną logiką urządzenia. Podsumowanie stanowią trzy wartości:
  <> F. Częstotliwość zegara taktującego
  <> P. Okres zegara taktującego
  <> R. Zakres. Przedział czasu jaki objęty został pomiarem. Jest to wartość wyliczona na podstawie wzoru "Okres zegara taktującego" * "Pojemność bufora urządzenia"

<<<<<<>>>>>>

 
UWAGA. Informacja dla użytkowników zaawansowanych. Wewnętrzny sygnał zegarowy jest generowany za pomocą układu scalonego ICS307-02. Dokumentacja do układu oraz do kalkulatora dostępna w sieci na stronach producenta.Wartości wyświetlane w oknie "Frequency/Period" generowane są na podstawie zawartości pliku clock.ipc znajdującego się w katalogu głównym aplikacji graficznej. Format pliku to dwie kolumny zawierające następujące informacje:

 • Kod wymaganej częstotliwości wygenerowany za pomocą wzoru znajdującego się w dokumentacji lub za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie producenta układu. Jest to pole obowiązkowe Format pola to liczba heksadecymalna o postaci "0x------". Należy pamiętać, że nie wszystkie możliwe kombinacje parametrów układu  generują stabilny sygnał zegarowy. Dodatkowe informacje dostępne w dokumentacji układu
 • Częstotliwość pracy układu. Pole opcjonalne. Wartość częstotliwości podawana w polu wyboru programu wyliczana jest na podstawie Kodu częstotliwości.

W celu obliczenia kodu częstotliwości wymagane są informacje:

 • Clk2 Output - REF
 • Output Duty Cycle Configuration - 1 (CMOS)
 • Crystal Load Capacitance - "10"
 • Input Frequency - 10MHz
 • Output - Lowest Jitter

Etykietowanie

Szukaj