You are heresys_delay

sys_delay


    Funkcja wprowadza opóźnienie o wartości zdefiniowanej przez użytkownika. Wywołanie funkcji powoduje przejście aplikacji klienckiej do stanu uśpienia na czas nie mniejszy niż zadany parametrem. Wartość opóźnienia wyrażana jest w milisekundach.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --sys_delay time
 • time Wartość opóźnienia wyrażona w milisekundach. Liczba całkowita

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu nie wymaga połączenia z serwerem

Szukaj