You are hereRozkazy urządzenia

Rozkazy urządzenia


   Systemu In Circuit Spy sterowany jest za pomocą rozkazów których opis oczywiście udostępniono użytkownikowi. Na stronie Zasada działania systemu ICS można dowiedzieć się jak działa system jako całość. Sterowanie urządzeniem z poziomu oprogramowania na PC odbywa się poprzez aplikację kliencką, która za pomocą połączenia TCP/IP komunikuje się z aplikacją serwera znajdującego się na tym samym lub innym komputerze PC. Rozkazy przekazane do serwera przesyłane są następnie do urządzenia ICS32sx poprzez interfejs USB. Sterowanie sprowadza się w tym przypadku do wydawania poleceń wprowadzanych jako parametry wywoływanej konsolowej aplikacji klienckiej lub bezpośrednio do funkcji w udostępnionej bibliotece dll. Rozkazy te to zbiór elementarnych poleceń umożliwiających m.in. otwarcie połączenia, wgranie firmware'u lub uruchomienia pomiaru.
Rozkazy można podzielić na:

  • Rozkazy aplikacji klient Rozkazy wydawane są aplikacji klient. Dotyczą wyłącznie tej aplikacji czyli nie używają połączenia TCP/IP i realizowane są w całości przez kod aplikacji klient. Są to rozkazy np. sys_generate_file lub sys_delay
  • Rozkazy aplikacji serwer Rozkazy wydawane są aplikacji serwer za pomocą aplikacji klienckiej i połączenia TCP/IP. Są to rozkazy np. sys_ping lub sys_config_buffer
  • Rozkazy urządzenia ICS32sx Rozkazy wydawane są urządzeniu za pomocą aplikacji klienckiej poprzez serwer, połączenie TCP/IP i interfejs USB. Są to rozkazy np. dev_jump_to_address lub dev_iap_command. W tym przypadku rozkazy urządzenia wymagają wprowadzenia dalszego podziału.

    Wymienione powyżej Rozkazy urządzenia ICS32sx wymagają wprowadzenia dalszego podziału. Wynika to z faktu, że urządzenie ICS32sx posiada możliwość wymiany firmware'u. W urządzeniu tym na stale rezyduje tzw. bootloader, a pełną funkcjonalność uzyskuje się poprzez dogranie nowego oprogramowania. Przez to rozkazy urządzenia należy podzielić na grupy:

   Inną grupę stanowią parametry przekazywane do serwera podczas jego startu. Całość zagadnienia została opisana w miejscu Aplikacja ICS Server

Szukaj