You are heredev_logic_analyzer_200_dma

dev_logic_analyzer_200_dma


    Funkcja odpowiedzialna jest za przekopiowanie zawartości pamięci urządzenia In Circuit Spy do Systemowego Bufora Serwera

    Ogólne informacje dotyczące rozkazu

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem

 • Uruchomienie rozkazu wymaga wgrania do urządzenia ICS oprogramowania procesora o nazwie
  la200uc0.ifs
  lub o nazwie poszerzonej o wersję i sumę kontrolną CRC. Po załadowaniu pliku do urządzenia należy "skoczyć" do nowego programu. Wymagane jest również wgrania konfiguracji dla układu FPGA. Plik konfiguracyjny w tym przypadku to
  la200dma.ifh
  lub o nazwie poszerzonej o wersję i sume kontrolną CRC. Oprogramowanie dostępne w dostarczonym pakiecie w katalogu:
  ics32sx\logic_analyzer\la_200\XXX\firmware

 • Nie zaleca się stosowania wersji asynchronicznej rozkazu --rd_a Spowodowane jest to większą podatnością rozkazu na błędy mogące zakłócić transmisję danych

  Rozkazy  
 • --rd_s Synchroniczny odczyt danych. Funkcja blokująca. Rozkaz zwraca kontrolę po zakończeniu transmisji danych
 • --rd_a Asynchroniczny odczyt danych. Zlecone zostaje polecenia kopiowania danych. Status transmisji sprawdza się za pomocą rozkazu dev_transmission_state

Opis rozkazów

  --rd_s, --rd_a  

Składnia

ics_client.exe --dev_logic_analyzer_200_dma IP TCP --rd_x dma_mode sys_buf sys_adr dev_adr size offset
 • IP Adres IP serwera

 • TCP Numer portu TCP serwera

 • --rd_x Słowo klucz. Odpowiednio --rd_s lub --rd_a

 • dma_mode Określa tryb pracy DMA. Obecnie jedyną dozwoloną wartością jest '1'

 • sys_buf Numer bufora systemowego Serwera. Należy ustawić na wartość '0'

 • sys_adr Adres w Systemowym Buforze Serwera pod który rozpocznie się zapis pobranych z urządzenia danych. Należy ustawić na wartość '0'

 • dev_adr Adres miejsca w urządzeniu od którego rozpocznie się pobieranie danych. W przypadku Analizatora Stanów Logicznych parametr ten należy ustawić na wartość '0'

 • size Ilość danych do przekopiowania. W przypadku Analizatora Stanów Logicznych parametr ten należy ustawić na wartość '2097152'. Wartość ta odpowiada rozmiarowi bufora urządzenia ICS

 • offset Przesunięcie w buforze danych. W miejsce to należy wprowadzić wynik wyrażenia opartego o zwrócony w wyniku przeprowadzenia pomiaru parametr ctrl_word. Parametr ten dostępny jest w funkcji dev_logic_analyzer_200_anz po wywołaniu rozkazu --status. Wyrażenie wyliczające wymaganą wartość ma postać:
  offset = ctrl_word * 8

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Patrz uwagi ogólne
Etykietowanie

Szukaj