You are heredev_hardware_version

dev_hardware_version


   Funkcja ta zwraca informację o wersji sprzętowej urządzenia In Circuit Spy ICS32sx. Numer wersji określa się na podstawie dołączonego do pakietu schematu urządzenia.

  Rozkazy  
  • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --dev_hardware_version IP TCP
  • IP Adres IP serwera
  • TCP Numer portu TCP serwera

Poprawna odpowiedź

O. type
  • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
  • type Kod konfiguracji sprzętu ics_client.exe wersja ICS32sx

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
  • "E." Identyfikator błędnego
  • code Kod błędu
  • "I." Identyfikator komentarza
  • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

  • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem

Szukaj