You are heredev_ext_clock

dev_ext_clock


    W skład urządzenia In Circuit Spy wchodzi programowalny zegar ICS307-2. Jest to układ dostarczający sygnał zegarowy o szerokim zakresie częstotliwości z przedziału 6 do 200MHz z nieliniową rozdzielczością zależną w przypadku urządzenia ICS32sx, aż od 3 zmiennych. Szczegółowe dane układu można znaleźć w dokumentacji układu scalonego lub na stronach producenta. W celu ułatwienia konfiguracji układu, na stronie producenta, dostępny jest kalkulator parametrów układu online, który po wprowadzeniu właściwych danych, generuje parametr konfiguracyjny używany w rozkazie dev_ext_clock.
W celu obliczenia kodu częstotliwości wymagane są informacje:

 • Clk2 Output REF, dla większości konfiguracji urządzenia ICS
 • Output Duty Cycle Configuration 1 (CMOS)
 • Crystal Load Capacitance "10"
 • Input Frequency 10MHz
 • Output Lowest Jitter, dla większości konfiguracji urządzenia ICS
  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --dev_ext_clock IP TCP --ctrl_word
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --ctrl_word Słowo klucz, ustawiające parametry pracy zegara

Poprawna odpowiedź

O. ctrl_word/> I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • ctrl_word Wartość słowa kontrolnego podanego jako parametr wywołania rozkazu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem

 • Format parametru przekazywanego do funkcji jest identyczny z wartością generowaną w kalulatorze na stronie producenta. W celu weryfikacji metody obliczonej na podstawie dokumentacji układu ICS307-02 przestawiony zostanie przykład.
  Dla parametrów układu scalonego znajdujących się we wstępie tego pliku pomocy oraz dla zegaru wyjściowego 200MHz słowo konfiguracyjne wynosi:
  0xa11a01
  Binarnie przedstawiona wartość to: 101000010001101000000001
 • UWAGA W konfiguracjach dostarczanych z pakietem dołożono wszelkich starań aby dowolny sygnał generowany wewnątrz urządzenia nie wpływał negatywnie na urządzenia zewnętrzne. Podejście to zostało wymuszone normami lecz przede wszystkim realną potrzebą niewpływania urządzenia ICS na zewnętrzne środowisko. Jednak, ze względu na uniwersalność zastosowanych rozwiązań, istnieje wiele sposobów aby użytkownik wyprowadził sygnał zegarowy (zmodyfikowany lub bezpośrednio) na linie IO urządzenia ICS. W wyniku tego, po podpięciu anteny lub tylko przewodu pełniącego rolę anteny, urządzenie ICS będzie nadawało sygnał radiowy o mocy wystarczającej do zakłócenia pracy odbiorników radiowo-telewizyjnych w najbliższym otoczeniu.

Szukaj