You are heredev_config_hardware

dev_config_hardware


    Funkcja umożliwia załadowanie danych konfiguracyjnych do układu FPGA urządzenia In Circuit Spy.

  Rozkazy  
 • --pd Konfiguracja równoległa bezpośrednia
 • --pc Konfiguracja równoległa kodowana
 • --sd Konfiguracja szeregowa bezpośrednia
 • --sc Konfiguracja szeregowa kodowana

Opis rozkazów

  --pd, --pc, --sd, --sc  

Składnia

ics_client.exe --dev_config_hardware IP TCP --XX sys_buf sys_adr size
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --XX Słowo klucz. Dostępne opcje to --pd, --pc, --sd, --sc
 • sys_buf Numer bufora systemowego Serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • sys_adr Adres w systemowym buforze Serwera od którego rozpocznie się pobieranie danych konfiguracyjnych
 • size Ilość danych konfiguracyjnych. W zależności od wielkości pliku implementacji wartość ta może wahać się od kilku kilobajtów do 212392 bajtów. Plik konfiguracyjny to plik generowany przez oprogramowanie ISE(R) firmy Xilinx z domyślnym rozszerzeniem ".bin". Ze względu na specyfikację procesu konfiguracji dane ilość wpisanych danych do urządzenia ICS32sx musi być większa lub równa wielkości pliku konfiguracyjnego

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędu
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem
 • Różnica pomiędzy rozkazami polega na zastosowaniu innej metody konfiguracji. Pomimo możliwości użycia dowolnego rozkazu zaleca się używanie rozkazu najszybszego. Szeregując rozkazy pod kątem prędkości wykonania najszybciej wykonuje się rozkaz --pd, następnie rozkazy --pc, --sd oraz --sc. Używanie innego rozkazu niż najszybszy może być uzasadnione w przypadku pojawienia się problemów podczas konfiguracji układu FPGA
 • Można zaprogramować układ FPGA ilością danych większą niż wynosi rozmiar pliku konfiguracyjnego. Nadmiarowe dane zostaną zignorowane. Plik konfiguracyjny pakietu In Circuit Spy ma rozszerzenie *.ifh

Szukaj