You are hereZasada działania systemu ICS

Zasada działania systemu ICS


   Systemu In Circuit Spy to połączenie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania znajdującego się zarówno w urządzeniu jak i na komputerze PC.
Każdy z tych elementów składa się z wielu komponentów stale rozbudowywanych o nowe moduły lub funkcje, które jako całość powodują, że ICS to cenne wielofunkcyjne urządzenie kontrolno pomiarowe.

Ogólny schemat budowy urządzenia ICS przedstawiono na rysunku:

ics_system_general_01.png

Pierwszymi widocznymi i nietypowymi w tego typu urządzeniach funkcjami są:

  • Możliwość zdalnego dostępu do urządzenia za pomocą interfejsu sieciowego TCP/IP
  • Możliwość pracy z urządzeniem zarówno za pomocą aplikacji graficznej jak również za pomocą aplikacji konsolowej

Są to powody przez które klasyczne wyobrażenie o tego typu urządzeniach jest w tym przypadku nieaktualne. Na ogół standardowe urządzenie elektroniczne posiada aplikację graficzną, rzadziej konsolową, na komputerze PC, która komunikuje się z urządzeniem kontrolno-pomiarowym za pomocą interfejsu np. USB.
W przypadku ICS'a jest inaczej. Poza oczywistą wymianą danych pomiędzy aplikacją na komputerze PC a urządzeniem wprowadzono funkcje których znaczenie w procesie pomiaru lub kontroli jest następujące:

  • Rekonfiguralność urządzenia. Na ogół zakupione urządzenie elektroniczne przystosowane jest do pracy z jednym standardem, obsługuje pojedynczą rodzinę interfejsów czy dokonuje pomiaru jednej grupy wielkości fizycznych. Na ogół np. standardowy Analizator Stanów Logicznych umożliwia jedynie pomiar wyłącznie przebiegów cyfrowych. Nie ważne, że jest w stanie uchwycić wszystkie interesujące użytkownika cyfrowe przebiegi. Brak możliwości przeprogramowania tego Analizatora do pracy jako zupełnie inne urządzenie elektroniczne sprawia, że użytkownik ponosi koszty za które może mieć urządzenie wielofunkcyjne. Idąc za przykładem komputerów PC i płyt ewaluacyjnych, postanowiono stworzyć urządzenie, które dzięki swojej uniwersalności i możliwości rozbudowy sprawi, że to czym dysponuje użytkownik, zależy głównie od wgranego oprogramowania do tego urządzenia a nie od najczęściej niemodyfikowalnej części sprzętowej systemu. ICS to uniwersalny system elektroniczny, który zdalnie może zostać zaktualizowany do pracy jako Analizator Stanów Logicznych, Częstościomierz czy Sterownik Silników Krokowych. Udostępniony schemat urządzenia sprawia, że użytkownik sam może przerobić ICS na urządzenie którego właśnie potrzebuje, a korzystając z dostępnej wiedzy o konstrukcji urządzenia nawet początkujący elektronik może nauczyć się bardzo dużo o budowie tego typu urządzeń

  • Interfejs Graficzny i Konsolowy. Dostęp do urządzenia pomiarowego typu Analizator Stanów Logicznych wymaga na ogół wyposażenia systemu w aplikację graficzną. Dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu myszką łatwo i szybko można zarejestrować interesujący nas przebieg. Jednak w przypadku gdy pojawia się potrzeba wykonania rejestracji dziesiątek tysięcy pomiarów, opisany sposób pomiaru jest bardzo niepraktyczny. Do tego celu, jak również do innych celów kontrolno-testowych, najlepiej nadaje się jedna z postaci interfejsu konsolowego oprogramowania. Dzięki temu, używając skryptów pomiarowych opartych nawet o najprostsze formy plików bat, można całkowicie zautomatyzować pomiar lub kontrolę badanego systemu. ICS wyposażono w oba te interfejsy. Co więcej, podstawowym interfejsem jest pojedyncza aplikacja konsolowa ics_client.exe dostępna również jako biblioteka dll. Zawiera ona wszystkie rozkazy obsługujące wszystkie dostępne konfiguracje systemu ICS. Dopiero nad ta aplikacją utworzone zostały aplikacje graficzne obsługujące daną konfiguracje. Jak widać to na rysunku zachowano budowę warstwową, dzięki której użytkownik uzyskuje dostęp do bardzo przejrzystej i wysoko efektywnej struktury zarządzania urządzeniem

  • Połączenie TCP/IP Jest to cecha urządzenia która na początku może wydawać się pomijalna. Jednak dzięki niej możliwe jest sterowanie procesem elektryczno - elektronicznym na odległość przez co znacząco można zredukować czas i koszt wykonania danego cyklu kontrolno - pomiarowego. Jest to cecha wykorzystywana zarówno dla zabawy ale w przypadku dysponowania rozproszoną siecią urządzeń ICS jest to cecha umożliwiająca łatwe zarządzanie wszystkimi tymi urządzeniami z poziomu wyłączenie jednego komputera.
    Aby nie ukrywać oczywistych faktów należy przyznać, że rozbudowanie urządzenia ICS o protokoły sieciowe skomplikowało nieco budowę całego systemu. Poza aplikacją ics_client.exe każdorazowo uruchomiona musi zostać aplikacja serwera ics_server.exe. Na szczęście w przypadku początkujących użytkowników nie wiąże się to z koniecznością poznania zasady działania systemu. Używając aplikacji graficznej na komputerze do którego jednocześnie podpięto urządzenie ICS, program graficzny sam zestawia wymagane połączenia klient-serwer zapewniając tym samym przezroczystość systemu. Zagadnienie klient-serwer pojawia się w przypadku pracy na "odległych" komputerach oraz przy używaniu interfejsu konsolowego systemu ICS

Szukaj