You are hereAplikacja ICS Klient

Aplikacja ICS Klient


   Dwoma podstawowymi konsolowymi aplikacjami systemu In Circuit Spy są programy ics_client.exe oraz ics_server.exe. Rozdział ten opisuje część kliencką połączenia.
Klient systemu ICS to program pośredniczący pomiędzy serwerem a graficzną aplikacją kliencką lub użytkownikiem. Od strony serwera interfejsem komunikacyjnym jest połączenie oparte o TCP/IP, natomiast od strony użytkownika interfejs komunikacyjny to parametry przekazywane aplikacji wykonywalnej ics_client.exe lub parametry przekazywane funkcji w udostępnionej bibliotece ics_client.dll.


Składnia wywołania aplikacji wykonywalnej ics_client.exe

ics_client.exe --order IP TCP parameters
 • ics_client.exe nazwa aplikacji. Może zawierać również ścieżkę dostępu
 • --order Wykonywany rozkaz
 • IP Adres IP serwera. W przypadku gdy serwer uruchomiony jest na tym samym komputerze co aplikacja kliencka wówczas adres IP może mieć postać 127.0.0.1 zwanego powszechnie "local host"
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • parameters Brak dodatkowych parametrów, pojedynczy parametr lub kilka parametrów. Pole to zależy od wywoływanego rozkazu


Definicja typu funkcji przyjmującej rozkazy dostępnej w bibliotece ics_client.dll

typedef void (*IcsClientExecA_)(
   char* command,
   char *response,
   unsigned long responeSize,
   unsigned char socket_mode
);
 • char* command Wskaźnik do bufora zawierającego tekstowe polecenie dla aplikacji klienckiej. Ogólna postać polecenia wygląda następująco: --order IP TCP parameters
 • char *response Wskaźnik do bufora do którego zostanie przepisana odpowiedź. Bezpieczny rozmiar bufora to 10000 bajtów
 • unsigned long responeSize Rozmiar bufora response
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • unsigned char socket_mode Tryb wywołania rozkazu.
  • 0. Nie zamyka połączenia z serwerem po wykonaniu rozkazu
  • 1. Zamyka połączenie z serwerem po wykonaniu rozkazu.
  Jest to parametr dodatkowy mający wpływ na wydajność połączenia. Zasada działania funkcji jest taka, ze w przypadku braku połączenia z serwerem połączenie to jest automatycznie wznawiane. Dlatego też wywoływanie funkcji powinno mieć ustawiony ten parametr na '0' a jedynie ostatnie wywołanie, zamykające połączenie, powinno być ustawione na '1'. W przypadku gdy każdorazowo będzie zamykane połączenie może pojawić się problem polegający na tym, że system operacyjny odmówi natychmiastowego wznowienia połączenia z serwerem

Uwaga. W plikach dostarczanych użytkownikowi znajduje się plik źródłowy ics_client.cpp zwierający kod źródłowy umożliwiającej użytkownikowi wykonanie własnej aplikacji ics_client.exe

Szukaj