You are hereSkróty

Skróty


   Aplikacja graficzna Analizatora Stanów Logicznych posiada kilka podstawowych skrótów klawiszowych i ułatwień wynikających z funkcji dostarczanych przez myszkę. Ich stosowanie znacząco ułatwia pracę z programem

Skróty:

 • Rolka. Przesuwanie "lewo-prawo" okna przebiegów

 • Lewy Shift + Rolka. Przesuwanie "góra-dół" okna przebiegów

 • Lewy Shift + Lewy Ctrl + Rolka. Szybkie przesuwanie "góra-dół" okna przebiegów

 • Lewy Ctrl + Rolka. "Zoom In" i "Zoom Out" okna przebiegów. Należy pamiętać że w zależności od ustawienia Cursor Mode tryb przybliżania i oddalania może się różnić

 • Prawy dwuklik. Zmiana aktywnego kursora

 • F7. Zakończenie pomiaru

 • F8. Rozpoczęcie pomiaru

 • Home. Zoom Home

 • End. Zoom All

 • Page Up. Zoom In

 • Page Down. Zoom Out

Szukaj