You are heredev_orders_list

dev_orders_list


   Funkcja zwraca listę rozkazów zaimplementowanych w aktualnie wgranym do urządzenia oprogramowaniu.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --dev_orders_list IP TCP
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera

Poprawna odpowiedź

O. number
I. comment
O. Order_1
O. Order_2
...
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • number Ilość dostępnych rozkazów
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • Order_1 Nazwa pierwszego rozkazu
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • Order_2 Nazwa drugiego rozkazu
 • ... Itd. Ilość wpisów zależy od zwróconego parametru number

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem

Szukaj