You are hereRozkazy aplikacji Serwer

Rozkazy aplikacji Serwer


   Rozkazy aplikacji serwer wykonują się na komputerzez PC na którym uruchomiono aplikację ics_client.exe. Ich podstawową cechą jest to, że wywoływane są zdalnie z poziomu aplikacji Klient. Oznacza to, że wymagają połączenia Klient-Serwer.
W skład rozkazów wchodzą:

  • sys_server_software_version Zwraca informacje o wersji oprogramowania ics_server.exe

  • sys_ping Testuje połączenie z serwerem

  • sys_config_buffer Konfiguruje bufory systemowe po stronie serwera

  • sys_crc_buffer Wylicza sumę kontrolną CRC dla zadanego obszaru bufora systemowego

  • sys_close_socket Zamyka połączenie Klient-Serwer

  • sys_client_wr_rd_buffer Kopiuje dane z poziomu aplikacji klienckiej do buforów aplikacji serwera

  • sys_server_wr_rd_buffer Kopiuje dane z poziomu aplikacji serwera do buforów aplikacji serwera

  • sys_application_open Uruchamia aplikację określoną parametrem będącym ścieżką dostępu do pliku wykonywalnego

  • sys_application_close Zamyka okno programu o nazwie określonej w parametrze

  • sys_server_close Zamyka uruchomioną aplikację serwera

Szukaj