You are heredev_iap_command

dev_iap_command


    Funkcja wywołuje zaimplementowaną w procesorze LPC2148 funkcję zwaną ISP. Podstawowe zadanie tej funkcji to zarządzanie wbudowaną w procesor pamięcią FLASH

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --dev_iap_command IP TCP p0 p1 p2 p3 p4
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • p0 Zerowy parametr ISP
 • p1 Pierwszy parametr ISP
 • p2 Drugi parametr ISP
 • p3 Trzeci parametr ISP
 • p4 Czwarty parametr ISP

Poprawna odpowiedź

O. r0 r1 r3
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • r0 Zerowy parametr odpowiedzi
 • r1 Pierwszy parametr odpowiedzi
 • r2 Drugi parametr odpowiedzi
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • UWAGA Z funkcjami ISP należy posługiwać się wyjątkowo ostrożnie. Ostrożność ta jest wymagana ze względu na dostęp funkcji ISP do pamięci Flash. Wydając niewłaściwe polecenie można usunąć bootloader urządzenia i konieczne będzie wgranie bootloadera do urządzenia za pomocą dodatkowej aplikacji i portu RS232

 • Funkcja ISP, jej możliwości i ograniczenia zostały opisane w dokumentacji procesora LPC2148

 • Przykładowe wywołanie rozkazu Read Part ID:
  ics_client.exe --dev_iap_command 127.0.0.1 42100 54 0 0 0 0
  Odpowiedź:
  O. 0x00000000 0x0402ff25 0x00000000
  I. IAP returned values: Result[0]: 0x00000000 Result[1]: 0x0402ff25 Result[2]: 0x00000000

 • Przykładowe wywołanie rozkazu Read Boot code version:
  ics_client.exe --dev_iap_command 127.0.0.1 42100 55 0 0 0 0
  Odpowiedź:
  O. 0x00000000 0x0000020c 0x00000000
  I. IAP returned values: Result[0]: 0x00000000 Result[1]: 0x0000020c Result[2]: 0x00000000

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem

Szukaj