You are heredev_wr_rd_flash

dev_wr_rd_flash


    W skład urządzenia In Circuit Spy wchodzi szeregowa pamięć FLASH AT45DB081. Aby wykorzystać jej zasoby powstała funkcja dev_wr_rd_flash, która umożliwia wykonanie dwóch podstawowych operacji na tej pamięci. Operacje te to dwukierunkowy przesył danych pomiędzy pamięcią a buforami systemowymi Serwera. Pamięć FLASH nie jest na ogół wykorzystywana. Jej użycie uzasadnione jest w sytuacjach gdy dane takie jak program procesora, konfiguracje układu FPGA lub inne dane użytkownik chce przechowywać w pamięci urządzenia ICS.

    Ogólne informacje dotyczące pamięci FLASH urządzenia ICS

 • Pamięć AT45DB081 zawiera 4096 stron (page) o rozmiarze 264 bajty każda. Strona składa się z dwóch części:
      <> przestrzeni danych 256 bajtów
      <> przestrzeni dodatkowej 8 bajtów

  W urządzeniu "ICS" pomija się przestrzeń dodatkową pamięci. Przez to zmniejsza się nieznacznie rozmiar dostępnej pamięci jednak dużo łatwiej jest zarządzać użytkownikowi operacjami zapisu/odczytu dla tej pamięci.

 • Rozmiar Systemowego Bufora Serwera musi obejmować wartość określoną przez parametry start_page i end_page. Rozmiar bufora można obliczyć na podstawie wzoru:
  rozmiar = (end_page - start_page + 1) * 256
  Aby jednak uprościć tą zależność warto zdefiniować rozmiar Systemowego Bufora Serwera na wartość nie mniejszą niż rozmiaru pamięci czyli 4096*256 = 1048576 bajtów

 • Uwaga Ilość operacji zapisu jest ograniczona. Dlatego też należy używać tej operacji ostrożnie. Szczegóły w dokumentacji układu na stronach producenta

 • Przy dużej ilość danych do zapisu/odczytu czas trwania operacji zapisu wynosi w przybliżeniu minutę. Operacji nie można przerwać bez szkody dla przeprowadzanej transakcji

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem

 • Zapis danych pod niewłaściwy adres najczęściej powoduje krytyczny wyjątek co "zawiesza" procesor. Należy więc zachować ostrożność przy używaniu tego rozkazu
 • Poprawna operacja zapisu/odczytu zwraca również informację o prędkości wykonanej operacji

  Rozkazy  
 • --wr_s Zapis danych z bufora systemowego Serwera do pamięci FLASH urządzenia
 • --rd_s Odczyt danych z pamięci FLASH urządzenia do bufora systemowego Serwera

Opis rozkazów

  --wr_s  

Składnia

ics_client.exe --dev_wr_rd_flash IP TCP --wr_s sys_buf sys_adr start_page end_page
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --wr_s Słowo klucz
 • sys_buf Numer bufora systemowego Serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • sys_adr Adres w systemowym buforze Serwera od którego rozpocznie się pobieranie danych zapisywanych w pamięci FLASH
 • start_page Numer strony od której rozpocznie się operacja zapisu
 • end_page Numer strony (włącznie) do której przeprowadzona zostanie operacja zapisu

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Patrz uwagi ogólne
  --rd_s  

Składnia

ics_client.exe --dev_wr_rd_flash IP TCP --rd_s sys_buf sys_adr start_page end_page
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --rd_s Słowo klucz
 • sys_buf Numer bufora systemowego Serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • sys_adr Adres w Systemowym Buforze Serwera pod który rozpocznie się zapis danych z pamięci FLASH
 • start_page Numer strony od której rozpocznie się operacja odczytu
 • end_page Numer strony (włącznie) do której przeprowadzona zostanie operacja odczytu

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Patrz uwagi ogólne

Szukaj