You are herePasek Narzędzi

Pasek Narzędzi


   W głównym oknie programu znajduje się w jego części zbiór przycisków umożliwiający szybki dostęp do podstawowych funkcji programu.

main_form_03.png

Sekcje zaznaczone na rysunku:

 1. Start/Stop. Rozpoczęcie i przerwanie pomiaru

 2. Distance. Zmiana odstępu między sygnałami

 3. Zoom. Zmiana obszaru wyświetlania sygnałów. Dostępne opcje to:

  <> Zoom In. Powiększanie. Zmniejszenie ilości wyświetlanych próbek

  <> Zoom Out. Pomniejszanie. Zwiększenie ilości wyświetlanych próbek

  <> Zoom Home. Ustawienie stałej i niewielkiej ilości wyświetlanych próbek

  <> Zoom All. Wyświetlenie wszystkich dostępnych próbek

 4. Cursor Mode. Zarządzanie kursorami. Zmiana sposobu nawigowania kursorami w sytuacji używania opcji Zoom In i Zoom Out za pomocą rolki myszy i klawisza Ctrl. W zależności od ustawienia dostępne są dwie opcje:

  <> Go to line cursor. Centrowany jest obszar wyznaczony przez aktualnie aktywny kursor

  <> Go to mouse cursor. Centrowany jest obszar wyznaczany przez miejsce wskazywane przez kursor myszy

 5. Change cursor. Zmiana aktywnego kursora

 6. Jump to blue cursor. Skok do niebieskiego kursora

 7. Jump to red cursor. Skok do czerwonego kursora

 8. Find. Wyszukaj wartość dla sygnałów. W zależności od wybranego przycisku wyszukuje zadanej wartość do przodu lub do tyłu rozpoczynając wyszukiwanie od pozycji wskazywanej przez aktualnie aktywny kursor. W tym przypadku sygnały objęte przeszukiwaniem określa się za pomocą wybrania aktywnego sygnału w liście sygnałów

  main_form_01.png

     W przykładzie zamieszczonym na rysunku wyszukiwanie wartości obejmie sygnał "port 3". Istnieje możliwość przeszukania wszystkich sygnałów. Możliwe jest to po odznaczeniu aktywnego sygnału. Wykonuje się to klikając kursorem w obrębie listy sygnałów ale w miejsce nie przypisane do żadnego z sygnałów

 9. Find Edit. Pole edycji umożliwiające wprowadzenie szukanej wartości. Pole akceptuje postać heksadecymalną i dziesiętną z zakresu 0..0xFFFFFFFF. Pole zabezpieczone jest przed wprowadzeniem wartości niewłaściwych. Po wprowadzeniu danych należy wcisnąć enter, co spowoduje parsowanie wprowadzonego tekstu i wyświetlenie wartości zinterpretowanej przez interpreter.    Wartość "all values" powoduje, że aktualnie aktywny kursor przemieszczany jest do miejsca najbliższej zmiany

 10. ICS32sx configuration. Wywołanie okna konfiguracji urządzenia ICS32sx

 11. Console Mode. Zmiana statusu konsoli programu. Możliwe opcje to zamaskowanie konsoli lub jej ponowne wyświetlenie. Opcja ta jest zablokowana w wersji ewaluacyjnej programu

 12. Exit. Zakończenie działania programu.

Etykietowanie

Szukaj