You are heredev_watchdog

dev_watchdog


    Funkcja uaktywnia moduł Watchdog procesora LPC2148 urządzenia ICS

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --dev_watchdog IP TCP value
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • value wartość wprowadzana w procesorze LPC2148 do rejestru WDTC. Rejestr ten znajduje się pod adresem 0xE0000004

Poprawna odpowiedź

O. value
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • value Parametr przekazany przez użytkownika
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Uaktywnienie modułu watchdog wykonuje się przy pierwszym wywołaniu rozkazu

 • Wprowadzenie wartości '0' jest równoważne z wykonaniem resetu procesora LPC2148. Jest to więc jedna z metod wykonania pełnego resetu procesora urządzenia

 • Zależność pomiędzy wprowadzaną wartością a czasem przepełnienia licznika watchdog znajduje się w dokumentacji procesora. Procesor w większości przypadków pracuje z maksymalną dopuszczalną częstotliwością pracy rdzenia (60MHz) i peryferii. Pomimo tego wartość parametru warto dobrać eksperymentalnie

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem

Szukaj