You are heresys_client_crc_file

sys_client_crc_file


    Funkcja zwraca informację o sumie kontrolnej pliku i o jego rozmiarze

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --sys_client_crc_file file
 • file Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa

Poprawna odpowiedź

O. CRC size
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • CRC Suma kontrolna pliku
 • size Rozmiar pliku
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu nie wymaga połączenia z serwerem
 • W przypadku programowej interpretacji odpowiedzi istotne są tylko linie rozpoczynające się od identyfikatorów "O." i "E.". Pozostałe linie mogą być pominięte

Szukaj