You are heresys_close_socket

sys_close_socket


    Funkcja zamyka połączenie TCP/IP z serwerem. Połączenie to jest jednak automatycznie tworzone przy wywołaniu kolejnego rozkazu wymagającego połączenia z serwerem. Funkcja nieużywana przy korzystaniu z aplikacji ics_client.exe. Stosowanie rozkazu ogranicza się do kończenia połączenia w przypadku używania przez program użytkownika biblioteki ics_client.dll.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --sys_close_socket
 • Brak dodatkowych parametrów

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem, jednak brak połączenia nie wygeneruje błędu
 • W przypadku używania aplikacji konsolowej ics_client.exe nie jest wręcz możliwe wywołanie tego rozkazu po wykonaniu innego rozkazu. Aplikacja konsolowa jest uruchamiana do wykonania tylko jednego rozkazu. Dodatkowo w aplikacji konsolowej przed zakończeniem działania programu połączenie z serwerem jest zamykane automatycznie.
  Inna sytuacja jest w przypadku stworzenia przez użytkownika własnej aplikacji. Służą do tego dostarczone z pakietem źródła. W tym przypadku na końcu programu połączenie TCP/IP powinno zostać zamknięte za pomocą opisywanego rozkazu lub za pomocą odpowiedniego parametru wywoływanej funkcji biblioteki ics_client.dll

Szukaj