You are hereInterfejsy zewnętrzne urządzenia

Interfejsy zewnętrzne urządzenia


   In Circuit Spy, zwany w skrócie ISC'em posiada szereg interfejsów pozwalających na interakcję urządzenia z otoczeniem. Do interfejsów tych należą:

  • Złącza zasilające

  • Złącza wymiany danych pomiędzy komputerem PC a urządzeniem

  • Złącza danych umożliwiające interakcję urządzenia z urządzeniami użytkownika lub modułami rozszerzającymi systemu ICS

  • Wskaźniki LED informujące o stanie urządzenia

Wymienione interfejsy znajdują się na Panelu Przednim i Panelu Tylnim urządzenia ICS. Ich widok przedstawiono na rysunkach:

Panel Przedni urządzenia

front_panel.png

Panel Tylni urządzenia

back_panel.png

W dokumentacji urządzenia dostępnej w dziale download znajdują się panele przedni i tylni nadające się do wydrukowania w formacie A4 lub formacie zdjęciowym.

Opis przedniego panelu

Opis tylniego panelu

Szukaj