You are heredev_jump_to_address

dev_jump_to_address


    Funkcja wykonuje procedurę skoku rejestru programu procesora pod wskazany parametrem adres. Skok oznacza zmianę wykonywanego programu na nowy określony adresem.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --dev_jump_to_address IP TCP address
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • address adres początkowy od którego rozpocznie się wykonywanie nowego programu

Poprawna odpowiedź

O. address
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • address Parametr przekazany przez użytkownika
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem i otwartego kanału komunikacyjnego z urządzeniem
 • Skok pod niewłaściwą przestrzeń adresową lub przestrzeń wypełnioną niewłaściwymi danymi najczęściej powoduje krytyczny wyjątek co "zawiesza" procesor. Należy więc zachować ostrożność przy używaniu tego rozkazu

Szukaj