You are heresys_application_open

sys_application_open


    Funkcja w trybie pracy serwera supervisor uruchamia aplikację po stronie serwera. Aplikację tą można uruchomić z parametrami.

  Rozkazy  
 • --app_name. Uruchamia aplikację po stronie serwera o określonej nazwie

Opis rozkazów

  --app_name  

Składnia

ics_client.exe --sys_application_open IP TCP --app_name file
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --app_name Słowo klucz
 • file Ścieżka dostępu do pliku wraz z nazwą pliku lub sama nazwa pliku. Dodatkowo programowi można przekazać parametry. W tym celu należy ścieżkę dostępu, nazwę pliku i parametry ująć w "". Przykładowo notatnik można wywołać poprzez polecenie
  ics_client.exe --sys_application_open IP TCP --app_name "netepad.exe przykladowy_plik.txt"

Poprawna odpowiedź

O. code file
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • file Parametr file przekazany w rozkazie przez użytkownika
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • UWAGA. Rozkaz wymaga pracy serwera w trybie supervisor. Konfiguracja ta ze względu na bezpieczeństwo powinna być używana bardzo ostrożnie
 • Rozkaz ten służy przede wszystkim do uruchamiania i zamykania instancji serwera dla współbieżnej pracy wielu urządzeń na odległym komputerze. Dzięki temu tworząc jeden serwer pracujący w trybie supervisor można zarządzać innymi serwerami poprzez otwieranie nowych instancji lub zamykanie już istniejących. Zamknięcie aplikacji wykonuje się za pomocą rozkazu sys_application_close

Szukaj