You are heresys_server_software_version

sys_server_software_version


   Funkcja zwraca informację o wersji oprogramowania typu serwer ics_server.exe.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --sys_server_software_version IP TCP
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera

Poprawna odpowiedź

O. type v0 v1 v2
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • type Kod oprogramowania ics_server.exe. Powinno wynosić 0x0000
 • v0 Numer wersji. Numery wersji tworzą wersję której wartość wynosi v0.v1.v2
 • v1 Numer wersji
 • v2 Numer wersji
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem

Szukaj