You are hereICS32sx polaczenia

ICS32sx polaczenia


    Okno to umożliwia skonfigurowanie systemowych ustawień Analizatora Stanów Logicznych. Skonfigurowane mogą zostać parametry takie jak połączenie sieciowe, wybór urządzenia i ścieżki dostępu do aplikacji konsolowych i katalogu wymiany

ics32sx_cfg_connection.png

Sekcje zaznaczone na rysunku:

 1. Sekcja TCP/IP. W niej ustawia ustawiane są właściwości połączenia sieciowego
   
 2. Lokalizacja serwera:
  <> Local Host. Ustawienie domyślne. Server zloazlizowany jest na tym samym komputerze co aplikacjia graficzna. Podczas pomiaru oprogramowanie samo okresla czy serwer jest uruchomiony. Jeżeli nie otwiera w nowej konsoli instancję serwera skonfigurowanego do współpracy z bieżącą sesją pomiarową
  <> Remote Host. Serwer jest dostępny na komputerze o podanym adresie IP. W tym przypadku należy pamiętać aby przed rozpoczęciem pomiaru uruchomić serwer z ustawieniem odpowiedniego dopuszczalnego przychodzącego adresu IP. W tym przypadku jest to IP komputera na którym znajduje się aplikacja graficzna analizatora
   
 3. Adres IP komputera na którym znajduje się uruchomiony serwer
   
 4. Adres TCP który zostanie wykorzystany do komunikacji pomiędzy aplikacją kliencką a serwerem
   
 5. Sekcja Device. Odpowiedzialna za wybór urządzenia. Dostępne opcje:
  <> Number. Z listy dostępnych urządzeń wybierane jest urządzenie 0, 1, 2, itd. Konfiguracja listy zależy od portów USB w jakie zostało wpięte urządzenie
  <> Serial. W liście dostępnych urządzeń wybierane jest urządzenie o podanym numerze seryjnym. Opcja ta jest szczególnie przydatna przy pracy z wieloma urządzeniami ICS
   
 6. Server. Ścieżka dostępu do serwera
   
 7. Jeden z wielu przycisków umożliwiających zmianę ścieżki dostępu do danego zasobu
   
 8. Client. Ścieżka dostępu do aplikacji konsolowej analizatora (klienta)
   
 9. Swap. Katalog wymiany. W nim zapisywane są wyniki pośrednie pomiaru. Katalog ten jest otwierany przy pierwszym pomiarze. Dane zapisywane w katalogu posiadają w nazwie datę i czas utworzenia dzięki czemu w łatwy sposób użytkownik może przeanalizować wcześniejsze pomiary bez konieczności każdorazowego zapisywania wyników. Katalog ten należy opróżniać według własnego uznania
Etykietowanie

Szukaj