You are heredev_open_serial

dev_open_serial


   Otwiera kanał komunikacyjny pomiędzy Serwerem a urządzeniem In Circuit Spy. Wywołanie tej funkcji jest niezbędne aby rozpocząć pracę z urządzeniem.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --dev_open_serial IP TCP serial_number
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • serial_number Numer seryjny urządzenia In Circuit Spy. Numer ten odczytać można za pomocą rozkazu dev_list

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien być '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem

Szukaj