You are heredev_list

dev_list


   Funkcja zwraca listę urządzeń podpiętych do komputera PC.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --dev_list IP TCP
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera

Poprawna odpowiedź

O. number
I. comment
O. Device_0
I. comment
O. Device_1
I. comment
...
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • number Ilość dostępnych urządzeń
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • Device_1 Parametry pierwszego urządzenia
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • Device_2 Parametry drugiego urządzenia
 • ... Itd. Ilość wpisów zależy od zwróconego parametru number

   Parametry urządzenia można scharakteryzować następująco:

0. number status serial_number description
 • number Numer porządkowy urządzenia. Kolejność występowania urządzenia na liście zależy od portu USB do którego zostało wpięte urządzenie
 • status Określa stan urządzenia. Gdy wynosi '0' urządzenie jest dostępne i gotowe do zajęcia rozkazem "dev_open_serial. Gdy wartość jest różna od '0' urządzenie jest niedostępne. Zajętość urządzenie objawia się również poprzez ustawienie parametrów serial_number i destription jako Hidden
 • serial_number Numer seryjny urządzenia. Ten parametr używany jest do otwarcia kanału komunikacyjnego z urządzeniem za pomocą rozkazu dev_open_serial.
 • description Opis urządzenia. Powinno być "In Circuit Spy - ics32sx"

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • Urządzenie In Circuit Spy będące przede wszystkim urządzeniem typu Analizator Stanów Logicznych oparto o moduł USB firmy FTDI. Ze względu na dużą uniwersalność rozwiązania zdecydowano się na niefiltrowanie urządzeń o numerach PID innych niż PID urządzenia In Circuit Spy. Z tego powodu, gdy do komputera PC zostanie podpięty inny moduł oparty o układy firmy FTDI, urządzenie to zostanie również wyświetlone na liście dostępnych urządzeń

Szukaj