You are heresys_client_wr_rd_buffer

sys_client_wr_rd_buffer


    Funkcja wykonuje dwie podstawowe operacje. Kopiuje plik z poziomu aplikacji klienckiej do bufora systemowego serwera oraz pobiera dane z bufora systemowego serwera i kopiuje je do pliku po stronie aplikacji klienckiej.
UWAGA. Funkcje asynchroniczne nadal są w fazie testów. Nie stosować. To samo dotyczy parametru address w przypadku którego nie należy używać wartości innej niż '0'

  Rozkazy  
 • --wr_s. Synchronicznie kopiuje dane z pliku do wskazanego bufora znajdującego się na serwerze. Synchroniczność w tym momencie oznacza blokowanie aplikacji klienckiej do momentu wykonania operacji. Ilość przekopiowanych danych równa jest wielkości pliku
 • --wr_a. Dane kopiowane są podobnych zasadach co rozkaz wr_s z tą różnicą, że ta funkcja kopiuje dane asynchronicznie
 • --rd_s. Synchronicznie kopiuje dane z wskazanego bufora znajdującego się na serwerze do pliku po stronie aplikacji klienckiej. Synchroniczność w tym momencie oznacza blokowanie aplikacji klienckiej do momentu wykonania operacji
 • --rd_a. Dane kopiowane są podobnych zasadach co rozkaz rd_s z tą różnicą, że ta funkcja kopiuje dane asynchronicznie
 • --progress. Zwraca stan operacji asynchronicznej
 • --break. Przerywa operacje asynchroniczne

Opis rozkazów

  --wr_s  

Składnia

ics_client.exe --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --wr_s buffer address file
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --wr_s Słowo klucz
 • buffer Numer bufora systemowego serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • address Adres w buforze od którego rozpocznie się zapis
 • file Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa

Poprawna odpowiedź

O. progress progress_f
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • progress Liczba całkowita oznaczając procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynosić 100
 • progress_f Liczba z przecinkiem oznaczająca procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynisić 100.0
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • Kopiowanie danych może zająć długi okres czasu. W tym czasie aplikacja kliencka nie zwraca informacji o postepie kopiowania danych
 • Po wykonaniu operacji dodatkowo wyświetlana jest prędkość transmisji uzyskana podczas wykonywania rozkazu
  --wr_a  

Składnia

ics_client.exe --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --wr_a buffer address file
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --wr_a Słowo klucz
 • buffer Numer bufora systemowego serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • address Adres w buforze od którego rozpocznie się zapis
 • file Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu. Powinien wynosić '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • Kopiowanie danych może zająć długi okres czasu. Postęp kopiowania mozna sprawdzić poleceniem --progress. Operacje kopiowania można przerwać poleceniem --break
 • W przypadku podania niewłaściwej ścieżki dostępu do pliku, funkcja pomimo błędu zwróci kod poprawnego rozpoczęcia transmisji
 • Wywołanie funkcji tworzy nowy proces systemowy widoczny w Menadżerze Zadań sytemu
  --rd_s  

Składnia

ics_client.exe --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --rd_s buffer address size file
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --rd_s Słowo klucz
 • buffer Numer bufora systemowego serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • address Adres w buforze od którego rozpocznie się zapis
 • size Rozmiar danych do skopiowania
 • file Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa

Poprawna odpowiedź

O. progress progress_f
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • progress Liczba całkowita oznaczając procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynosić 100
 • progress_f Liczba z przecinkiem oznaczająca procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynisić 100.0
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • Kopiowanie danych może zająć długi okres czasu. W tym czasie aplikacja kliencka nie zwraca informacji o postepie kopiowania danych
 • Po wykonaniu operacji dodatkowo wyświetlana jest prędkość transmisji uzyskana podczas wykonywania rozkazu
  --rd_a  

Składnia

ics_client.exe --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --rd_a buffer address size file
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --rd_a Słowo klucz
 • buffer Numer bufora systemowego serwera. Numerowanie rozpoczyna się od '0'
 • address Adres w buforze od którego rozpocznie się zapis
 • size Rozmiar danych do skopiowania
 • file Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu. Powinien wynosić '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • Kopiowanie danych może zająć długi okres czasu. Postęp kopiowania mozna sprawdzić poleceniem --progress. Operacje kopiowania można przerwać poleceniem --break
 • W przypadku podania niewłaściwej ścieżki dostępu do pliku, funkcja pomimo błędu zwróci kod poprawnego rozpoczęcia transmisji
 • Wywołanie funkcji tworzy nowy proces systemowy widoczny w Menadżerze Zadań sytemu
  --progress  

Składnia

ics_client.exe --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --progress
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --progress Słowo klucz

Poprawna odpowiedź

O. progress progress_f
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • progress Liczba całkowita oznaczając procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynosić 100
 • progress_f Liczba z przecinkiem oznaczająca procentowy postęp wykonania operacji. Powinna wynisić 100.0
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
  --break  

Składnia

ics_client.exe --sys_client_wr_rd_buffer IP TCP --progress
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera
 • --break Słowo klucz

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu. Powinien wynosić '0'
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem

Szukaj