You are heresys_client_compare_files

sys_client_compare_files


   Funkcja porównuje pliki. W pierwszej kolejności porównywany jest ich rozmiar, a następnie ich zawartość.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --sys_client_compare_files fileA fileB
 • fileA Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa. Plik A
 • fileB Ścieżka dostępu do pliku i jego nazwa. Plik B

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code '0'. Zero oznacza że pliki są identyczne
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu nie wymaga połączenia z serwerem

Szukaj