You are hereMenu - ustaw tytuł okna

Menu - ustaw tytuł okna


   Okno to umożliwia zmianę tytułu głównego okna programu.

set_window_title.png

   Celem funkcji jest umożliwienie użytkownikowi ułatwienia obsługi wielu instancji programu jednocześnie. Dzięki temu uruchomione programy są łatwo rozróżnialne podczas normalnej pracy jak również po zminimalizowaniu okna programu.

Różne tytuły przydają się więc podczas pracy z jednym i z wieloma urządzeniami. Wszystko to jest możliwe dzięki zwalnianiu przez program uchwytu do urządzenia po zakończeniu pomiaru.

Szukaj