You are herePobierz

Pobierz


    Pakiet oprogramowania In Circuit Spy. W skład pakietu wchodzą:

  • Konsolowe oprogramowanie podstawowe. Są to aplikacje klient i serwer wraz z wymaganymi bibliotekami. Dodatkowo dodano źródła aplikacji klienckiej w celu opracowania własnych szybkich aplikacji współpracujących z urządzeniem za pośrednictwem bezpośrednio wywoływanych rozkazów urządzenia
  • Aplikacja graficzna Analizatora Stanów Logicznych. Nakładka na bibliotekę ics_client zapewniająca obsługę i konfigurację Analizatora Stanów Logicznych dostępnego w rozwiązaniu ICS32sx
  • Aplikacja graficzna Częstościomierza-Okresomierza. Nakładka na bibliotekę ics_client zapewniająca obsługę i konfigurację Częstościomierza-Okresomierza dostępnego w rozwiązaniu ICS32sx
  • Sterowniki urządzenia. Certyfikowane sterowniki do USB dostępne również na stronach Microsoft'u(R) poprzez automatyczną instalację sterowników
  • Dokumentacja techniczna. Schematy ICS32sx oraz schematy dodatkowych modułów urządzenia ICS32sx. Widok warstw Comments i Designators wraz z plikiem mapowania na potrzeby pracy z własnymi projektami dla układu FPGA
  • Przykłady ewaluacyjne. Przykłady demonstrujące użycie ICS32sx jako zestawu ewaluacyjnego w oparciu o które można we własnym zakresie opracować aplikacje wymiany danych pomiędzy urządzeniem a komputerem PC za pomocą interfejsu USB oraz przykład realizacji projektu dla układu FPGA

Informacje co nowego w tej wersji oprogramowania co_nowego.pdf

W celach zwiększenia uniwersalności pakietu nie wymaga on procesu instalacji a jedynie rozpakowanie dostarczonego zbioru.

Udostępniona wersja może być wykorzystywana do celów komercyjnych i niekomercyjnych.

Szukaj