You are herePanel Tylni urządzenia

Panel Tylni urządzenia


   Tylni Panel urządzenia ICS posiada pięć złącz mających za zadanie zasilanie urządzenia, jego konfigurację i sterowanie z poziomu komputera PC. Widok panelu przedstawiono na rysunku:

back_panel_general.png

Opis złącz zamieszczonych na rysunku:

 • RS232 Interfejs szeregowy standardu RS232. Umożliwia transmisje danych z prędkością maksymalną 1Mbps. Podczas normalnej pracy niewykorzystywany. Jedynie podczas startu Bootloader z prędkością 115200 bitów na sekundę wysyłany jest tym złączem tekst kontrolny zawierający podstawowe informacje na temat urządzenia ICS.
  W trybie programowania pamięci Flash wbudowanego w urządzenie procesora LPC2148, port ten służy do wymiany danych pomiędzy komputerem PC a ICS.

 • Power Zasilanie urządzenia z zasilacza prądu stałego. Złącze nieużywane. Całe niezbędne zasilane doprowadzone jest poprzez złącza USB. Złącze pozostawiono w przypadku rozbudowy urządzenia ICS o funkcjonalność zdefiniowaną przez użytkownika

 • Config Złącze konfiguracyjne urządzenia. Znaczenie poszczególnych ustawień opisano w dalszej części tego dokumentu

 • USB1 Złącze typu B standardu USB. Jest to złącze przeznaczone wyłącznie do doprowadzenia dodatkowego zasilania do urządzenia. ICS pobiera maksymalnie 1A prądu przy napięciu zasilania 5V. Standard USB przewiduje, że na pojedynczej linii USB maksymalne obciążenie może wynosić 0,5A. Z tego tez powodu konieczne było wyposażenie ICS'a w dodatkowe złącze USB.

 • USB0 Właściwe złącze USB urządzenia. Poza doprowadzeniem zasilania zawiera aktywne linie sygnałowe służące do wymiany danych pomiędzy ICS'em a komputerem PC. Sterowanie urządzeniem za pomocą USB z poziomu komputera PC wymaga używania tylko złącza USB0 lub obu złącz USB0 i USB1 jednocześnie. Wybór zasilania zależy od bieżącej konfiguracji urządzenia

<<<<<<>>>>>>

   Szczegółowy opis złącza Config. Widok linii złącza przedstawiono na rysunku:

back_panel_configuration_general.png

Złącze składa się z dwóch rodzajów sygnałów. Lini masy i linii sygnałowych. Ich nietypowe rozmieszczenie zapobiega zwarciu linii sygnałowych za pomocą zwór konfiguracyjnych.
Każdy sygnał zawiera wewnętrzny pull-up, dzięki temu ustawianie określonej konfiguracji urządzenia sprowadza się do użycia zwory zwanej jumperem lub do pozostawienia sygnału wiszącego. Znaczenie poszczególnych sygnałów jest następujące:


 • PRG Zwora założona tak jak na rysunku ustawia urządzenie w tryb Programowania. Ustawienie tej opcji sygnalizowane jest zaświeceniem się wskaźnika PRG umieszczonego na Przednim Panelu urządzenia.
  Ustawienie tej opcji wymaga odłączenie urządzenia od zasilania. To samo dotyczy wyłączenia trybu Programowania
  W trybie Programowania istnieje możliwość przeprogramowania pamięci Flash procesora LPC2148 za pomocą złącza RS232 również znajdującego się na Tylnim Panelu urządzenia.
  Brak zwory oznacza normalną pracę urządzenia.

back_panel_configuration_programming.png • ALN Zwora założona tak jak na rysunku ustawia urządzenie w tryb Standalone. Ustawienie tej opcji sygnalizowane jest zaświeceniem się wskaźnika ALN umieszczonego na Przednim Panelu urządzenia.
  Ustawienie tej opcji wymaga odłączenie urządzenia od zasilania. To samo dotyczy wyłączenia trybu Standalone
  W trybie Standalone, po włączeniu zasilania, urządzenie nie przechodzi w tryb wykonywania rozkazów napływających przez linię USB z komputera PC lecz kopiuje 32kB danych z szeregowej pamięci Flash urządzenia do pamnięciu RAM procesora LPC2148. Po tej operacji procesor wykonuje "skok" programu do pamięci RAM procesora, co jednoznaczne jest z wykonaniem tam umieszczonego programu. W fabrycznie nowym urządzeniu ICS, w pamięci Flash, znajduje się prosty program migający wskaźnikami ledowymi znajdującymi się na Przednim Panelu urządzenia.
  Podsumowując, funkcja Standalone służy do wykonania programu użytkownika umieszczonego w szeregowej pamięci Flash urządzenia.

back_panel_configuration_standalone.png • RS Zwora założona tak jak na rysunku ustawia urządzenie w tryb RS232. Ustawienie tej opcji wymaga odłączenie urządzenia od zasilania. W obecnej wersji bootloadera nie ma wsparcia dla obsługi ICS przez interfejs RS232
  Brak zwory oznacza normalną pracę urządzenia.

back_panel_configuration_rs232.png • CTx Opis dotyczy zwór CT0, CT1. Zwory konfiguracyjne ogólnego przeznaczenia. Szczegóły w aktualnie obsługiwanej przez ICS konfiguracji

back_panel_configuration_ct.png

<<<<<<>>>>>>

Uwagi

 • Linie zasilania złącz USB1 i USB0 są wewnętrznie połączone. Oznacza to, że nie wolno zasilać urządzenia z portów nie należących do tego samego HUBa, a szczególnie nie wolno zasilać urządzenia z portów USB należących do dwóch różnych komputerów.
  Poza zasilaniem z tego samego HUBa dozwolone jest zasilanie ze złącz USB dostępnych w obrębie płyty głównej komputera

 • Na ogół każde gniazdo USB komputera dostarcza maksymalnie 0,5A prądu zasilania. Zdarzają się jednak komputery, których maksymalne obciążenie dla pojedynczego portu wynosi kilka amper. W taki przypadku urządzenie ICS, bez względu na obsługiwaną konfigurację, mogą być zasilane tylko poprzez jeden przewód USB podłączony do złącza USB1

 • Dla urządzenia ICS zaprojektowano również konfiguracje, które wymagają prądu zasilania mniejszego niż 0,5A, co oznacza, że ICS może być zasilane tylko poprzez złącze USB1. Informacja o sposobie zasilania opisane jest w każdej dostarczanej konfiguracji. Przykładowo, Analizator Stanów Logicznych wymaga zasilania na poziomie 1A, co oznacza konieczność użycia dwóch linii USB podpiętych do złącz USB0 i USB1

 • Standard USB przewiduje, że USB przed uruchomieniem urządzenia pobiera z linii prąd nie większy niż 100mA. Po dopuszczeniu przez komputer PC poboru prądu większego niż 100mA, urządzenie może przejść w stan pełnego dopuszczalnego obciążenia. W przypadku ICS'a zrezygnowano z tego mechanizmu. Urządzenie przy starcie zakłada, że potrzebny mu przydział mocy zostanie przydzielony. Aby jednak nie narażać Hosta USB na chwilowe zwarcie spowodowane załączeniem urządzenia, ICS wyposażono w układ "Soft Startu". Dzięki temu rozruch urządzenia nie jest widziany przez znaczącą większość Komputerów PC jako zwarcie na liniach zasilania USB

 • W przypadku gdy użytkownik nie jest pewien o wydajności swoich wyjść USB w komputerze PC, warto jest zasilać ICS przez HUB USB posiadający własne zasilanie

 • ICS posiada złącze POWER. Jest ono standardowo nie połączone wewnętrznie. W przypadku konieczności użycia przez użytkownika zewnętrznego toru zasilania konieczne jest dolutowanie wymaganych elementów. W tym celu należy posłużyć się dołączonymi do pakietu oprogramowania schematami urządzenia

 • W przypadku używania opcji Standalone, program użytkownika jest kopiowany do RAMu procesora z szeregowej pamięci Flash dostępnej w urządzeniu ICS. Programowanie tej pamięci wykonuje się za pomocą rozkazu ev_wr_rd_flash.
  Nadpisywana pamięć RAM rozpoczyna się pod adresem 0x4000000 przestrzeni adresowej procesora i ma rozmiar 32kB. Dla zwiększenia pamięci RAM procesora, na cele pamięci danych, można posłużyć się pamięcią przeznaczoną dla modułu USB procesora. Szczegóły w dokumentacji procesora

 • Zwory konfiguracyjne działają niezależnie względem siebie. Można nie wpinać żadnej zwory lub nawet uaktywnić wszystkie opcje złącza konfiguracyjnego. Nie spowoduje to błędu, są jednak kombinacje, które nie mają sensu. Przykładowo, uaktywnienie trybu PRG powoduje, że ALN nie jest brane pod uwagę przy uruchamianiu procesora. Przykładów jest więcej, a zalezą one m.in. od aktualnie uruchomionej konfiguracji obsługiwanej przez ICS

Szukaj