You are heresys_server_close

sys_server_close


    Funkcja zamyka wskazany serwer.

  Rozkazy  
 • Brak dodatkowych rozkazów

Opis rozkazów

  Podstawowa funkcjonalność  

Składnia

ics_client.exe --sys_server_close IP TCP
 • IP Adres IP serwera
 • TCP Numer portu TCP serwera

Poprawna odpowiedź

O. code
I. comment
 • "O." Identyfikator poprawnego wykonania rozkazu
 • code Kod wykonania rozkazu. Powinien wynosić '0'

Wystąpił błąd

E. code
I. comment
 • "E." Identyfikator błędnego
 • code Kod błędu
 • "I." Identyfikator komentarza
 • comment Komentarz dla użytkownika

Uwagi

 • Wywołanie rozkazu wymaga połączenia z serwerem
 • W przypadku pracy z wieloma urządzeniami pracującymi na odległych maszynach dobrą praktyką jest powołanie instancji serwera odpowiedzialnej jedynie za zarządzanie innymi serwerami. Dzięki temu możliwe będzie uruchamianie i zamykanie innych serwerów dla różnych urządzeń

Szukaj