You are hereIn Circuit Spy - Informacje ogólne

In Circuit Spy - Informacje ogólne


   Urządzenie In Circuit Spy (ICS) jest uniwersalnym elektronicznym urządzeniem kontrolno-pomiarowym, które na podstawie wgranej do urządzenia konfiguracji dostarcza użytkownikowi szereg funkcji szczególnie przydatnych przy pracy z urządzeniami elektronicznymi. Konfiguracje te to obecnie Analizator Stanów Logicznych. W najbliższym czasie udostępnione zostaną kolejne. Jako pierwszą przewiduje się dołożenie do pakietu ICS: Wielokanałowego Okresomierza-Częstościomierza.

   Urządzenie ICS nie posiada ekranu ani klawiatury. W wielu przypadkach jest to wada. Na szczęście zalety takiego rozwiązania przeważają nad niedogodnościami jakie ze sobą niesie konieczność używania z urządzeniem ICS komputera PC w postaci stacjonarnej maszyny lub komputera typu laptop. Podstawowe zalety takiego rozwiązania, które użytkownik dostrzeże dostrzeże od razu na początku pracy z ICS, to:

 • Możliwość podpięcia dużego monitora
 • Możliwość używania do obliczeń wymaganych konfiguracją ICS komputera PC o dużej mocy obliczeniowej
 • Łatwość w zarządzaniu zebranymi i wytworzonymi danymi
 • Niewielkie wymiary urządzenia

Wszystkie te cechy można oczywiście przypisać urządzeniom z dostępnym interfejsem użytkownika wbudowanym w konstrukcję. Jednak takie rozwiązania znacząco zwiększają koszty całego rozwiązania, a niekoniecznie zwiększa się przez uniwersalność zakupionego systemu.

   Jeżeli więc chcesz wiedzieć czy to urządzenie jest dla Ciebie drogi czytelniku, sprawdź proszą czy przedstawione poniżej cechy urządzenia ICS są tym czego szukasz.

   Uniwersalność
Jest to jedna z podstawowych cech, którymi kierowano się przy projektowaniu urządzenia ICS. Uniwersalność w tym przypadku to:

 • Jedno urządzenie, wiele funkcji Dzięki możliwości zdalnemu i łatwemu wgrywaniu firmware'u, zarówno dla wbudowanego w urządzenie procesora jak i układu FPGA, istnieje wręcz nieograniczona ilość funkcji jakie może realizować urządzenie. Czasochłonna do zaprojektowania cecha urządzenia przekłada się dla posiadacza ICS'a na realne oszczędności których, nie doświadczyłby kupując inne urządzenia kontrolno-pomiarowe o "zamkniętej" konstrukcji

 • Aplikacja Graficzna, Aplikacja Konsolowa Każdy inżynier ma jakieś nawyki, preferuje inny sposób pracy. Dlatego też w profesjonalnych urządzeniach, oprogramowaniach EDA i podobnych oprogramowaniach panuje trend polegający na dostarczaniu użytkownikowi wielu interfejsów obsługujących dostarczane rozwiązanie. Takie podejście, wprawdzie trudniejsze do zaprojektowania, jednak znacząco poszerza funkcjonalność urządzenia. Z tego to powodu, rozwiązanie ICS nie mogło być dostarczane bez tych dwóch interfejsów. Jak o zostało zrealizowane?
  Podstawowym interfejsem urządzenia jest interfejs konsolowy umożliwiający m.in. na użycie urządzenia w procesach zautomatyzowanych. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo różnego zachowania się urządzenia przy pracy z dostępnymi aplikacjami, zdecydowano się na konstrukcję oprogramowania polegającą na pracy aplikacji graficznej jako nakładki na aplikację konsolową. Dzięki temu już na wstępie użytkownik otrzymuje przykład jak samemu napisać własny skrypt. Wystarczy bowiem wzorować się na udostępnionych do wglądu użytkownika poleceniach wydawanych przez aplikację graficzną aplikacji konsolowej

 • Łatwość obsługi, ogromne możliwości Tych dwóch cech na ogół nie da się pogodzić. Ale, jako że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, to i w tym przypadku jest pewne rozwiązanie. Rozwiązanie to polega na ukryciu zaawansowanych funkcji przez początkującym użytkownikami. W przypadku ICS'a polega to na dostarczeniu do prawie każdego wariantu konfiguracji ICS'a aplikacji Graficznej, która do uruchomienia wymaga minimalnej znajomości obsługiwanego interfejsu. Dla przykładu, Analizator Stanów Logicznych do wykonania najprostszego pomiaru wymaga jedynie wciśnięcia przycisku "START".
  Ogromne możliwości rozwiązania ICS ujawniają się przy wykorzystaniu zaawansowanych możliwości aplikacji graficznych jak również przy wykorzystaniu interfejsu konsolowego dającego dostęp do zasobów urządzenia ICS

 • Zamknięte urządzenie, jawna budowa Standardowo zaawansowane konstrukcyjnie urządzenia kontrolno-pomiarowe dostarczane są w obudowie chroniącej ich zawartość. Tak jest i w przypadku urządzenia ICS. Najczęściej jednak odbiorca takich rozwiązań nie otrzymuje dokumentacji projektowej zakupionych urządzeń. W przypadku ICS 'a jest inaczej. Podjęto decyzję o odtajnieniu schematów urządzenia. W przyszłości planuje się odtajnienie większej ilość danych zwiększając tym samym możliwości badawczo-poznawcze odbiorców rozwiązania. Dzięki temu użytkownik ICS'a:
        <> Zdobywa wiedzę o zaawansowanych konstrukcjach elektronicznych opartych o układy FPGA i interfejs USB
        <> Może samodzielnie uruchamiać w urządzeniu ICS własne programy dla wbudowanego procesora jak i układu FPGA
        <> Po okresie gwarancji, ale również w przypadku chęci samodzielnej rozbudowy urządzenia, użytkownik ma możliwość wglądu w konstrukcję rozwiązania i jej zmianę. Dzięki dostarczonym schematom nic nie stoi na przeszkodzie aby średnio doświadczony elektronik sam wymienił składowe urządzenia na elementy bardziej pasujące do jego zastosowań

 • Lokalnie ale i Globalnie TCP/IP... I nic więcej nie trzeba pisać.
  Ale gdyby nie było to oczywiste to trzeba wspomnieć o funkcji urządzenia jaką jest możliwość zdalnej komunikacji z urządzeniem. Rozwiązanie ICS składa się po stronie komputera PC z dwóch podstawowych aplikacji. Serwera i Klienta. W przypadku pracy lokalnie i przy używania aplikacji graficznej, użytkownik praktycznie nie wie o istnieniu takiego mechanizmu. Aplikacja graficzna sama sprawdza czy serwer jest aktywny, jak nie, uruchamia go z odpowiednimi parametrami i przeprowadza zaplanowany pomiar.
  W przypadku gdy użytkownik chce mieć dostęp zdalny do urządzenia, wprowadza odpowiednie dane w aplikacji graficznej lub modyfikuje skrypt pomiarowy i uruchamia serwer na innym komputerze. Dzięki temu użytkownik uzyskuje możliwość np. przeprowadzenia pomiaru w innym pomieszczeniu, czy nawet innym mieście z jednoczesnym pobraniem otrzymanych wyników i ich przetworzeniem na własnym komputerze

   Niezawodność
Niezawodność to bardzo ważna cecha każdego urządzenia kontrolno-pomiarowego. Jak wiadomo praktycznie niemożliwe jest zaprojektowanie rozwiązania wolnego od błędu. Prawo to dotyczy początkującego pasjonaty ale i, co każdy doświadczony inżynier wie, dotyczy również wielkich koncernów elektroniczno-informatycznych. Nawet gdy błędy są pomijalne, zawsze czegoś brakuje, jakąś funkcję można by było dodać. Z powodu niezawodności ale i możliwości rozbudowy, praktycznie każdy elektroniczny system powinien byc wyposażony w mechanizm wprowadzania uaktualnień firmware'u czy oprogramowania na PC.
ICS posiada taką cechę. Dzięki temu, nawet gdy pojawi się błąd, istnieje możliwość szybkiego przywrócenia poprawnej pracy urządzenia, co jest praktycznie niemożliwe w powszechnie stosowanych urządzeniach elektronicznych stosowanych w warsztatach elektroników czy automatyków.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku części elektronicznej rozwiązań informatyczno-elektronicznych. Gdy PCB zawiera błąd, na ogół trudno jest znaleźć łatwe obejście zaistniałego problemu. Dlatego też, w przypadku rozwiązania ICS dołożono wszelkich starań aby trudny do zmodyfikowania sprzęt elektroniczny był zaprojektowany poprawnie i umożliwiał swobodną rozbudowę o dodatkowe moduły. Co więcej, użytkownik przed zakupem otrzymuje wgląd w schematy urządzenia na podstawie których jest w stanie sam ocenić jakość rozwiązania ICS
W przypadku ICS'a, w celu zwiększenia niezawodności rozwiązania, niekodowane firmware urządzenia jest wgrywane każdorazowo przed użyciem urządzenia. Dzięki temu bez praktycznie straty na szybkości pracy uzyskano wspaniałą możliwość podmiany firmware'u na inny. Inne zabezpieczenie to wyprowadzenie na zewnątrz urządzenia interfejsu RS232. Poza oczywistą użytecznością tego połączenia istnieje jeszcze jedno bardzo ważne zastosowanie tego interfejsu. Dzięki temu, stale rezydujący we Flashu procesora Bottloader jest możliwy do wymiany za pomocą dostarczanego oprogramowania firm trzecich.

   Cena
Są rozwiązania które mają większą częstotliwość pracy albo większą ilość obsługiwanych kanałów albo większy rozmiar bufora albo w końcu lepsze oprogramowanie. Dobrze o tym wiemy. Jednak wieloletnie doświadczenie które miało istotny wpływ na kształt całego rozwiązania sprawiło, że cechy urządzenia są właśnie takie a nie inne. Kosztem pewnych niewielkich ograniczeń znacząco zredukowano koszt całego rozwiązania, po to, by nawet początkujący użytkownik był w stanie zaopatrzyć się w to urządzenie tak bardzo potrzebne we współczesnym warsztacie elektronika czy automatyka. Przed zakupem szczerze zachęcamy do przeanalizowania rozwiązań konkurencji. Zapoznania się z wszystkimi cechami dostarczanych przez urządzenia konkurencji. Jesteśmy spokojni, że nasza oferty wyda się wyjątkowo atrakcyjna.

Szukaj