You are hereAnalizator Stanów Logicznych

Analizator Stanów Logicznych


   Analizator Stanów Logicznych to implementacja rozwiązania ICS32sx która umożliwia na zarejestrowanie 32-bitowej magistrali danych z częstotliwością próbkowania 200MHz. Pojemność każdego kanału to 512kbitów.

   Cechy implementacji Analizatora:

 • Wewnętrzny zegar taktujący od 100Hz do 200MHz z podziałem wielu tysięcy kroków zależnych od funkcji kilku zmiennych określonych przez układ ics307 oraz dodatkowy podzielnik urządzenia

 • Zewnętrzny zegar taktujący ograniczony częstotliwością 200MHz. Dodatkowy bufor wejściowy umożliwia na zarejestrowanie kilkunastu dodatkowych próbek wywołanych krótkotrwałym odchyleniem od średniej częstotliwości nie większej jednak niż 200MHz.

 • Możliwość zanegowania zewnętrznego zegara taktującego oraz możliwość wprowadzenie przesunięcia tego zegara o 16 wartości w celu lepszego uchwycenia momentu przepisywania danych wejściowych przez bufory wejściowe Analizatora

 • Zminimalizowanie do minimum wpływu zewnętrznego sygnału zegarowego na wewnętrzną logikę Analizatora. Dzięki temu urządzenie nadal działa nawet przy braku zewnętrznej częstotliwości urządzenia. Jest to szczególnie przydatne gdy użytkownik kluczując zewnętrzny sygnał taktujący rejestruje tylko wybrane przedziały czasowe napływających danych wejściowych

 • Mechanizm wyzwalania Analizatora synchronicznie do zegaru taktującego poziomem oraz zboczami narastającym lub opadającym

 • Warunek wyzwalania bitowe, słowem oraz brak wyzwalania czyli natychmiast po rozpoczęciu pomiaru

 • Wejścia pomiarowe przystosowane do logiki 3,3V. Akceptowane są również poziomy napięć 5V i 2,5V. W celu analizy innych standardów konieczne jest podpięcie do wejść pomiarowych odpowiednich konwerterów. Konwertery dostępne osobno. Ta forma wymuszona została poprzez możliwość używania urządzenia do celów gdzie jakiekolwiek inne niż zastosowane bufory wejściowe uniemożliwiły by na transfer danych z pełną częstotliwością 200MHz.

 • Sygnalizacja na zewnątrz wystąpienia warunku wyzwolenia.

 • Podział wewnętrznego bufora pomiarowego na 15 części. Podział ten umożliwia na zmianę miejsca gdzie zostanie zarejestrowany warunek wyzwolenia. Dzięki temu użytkownik może określić czy chce zarejestrować przebiegi przed wystąpieniem warunku wyzwolenia czy po wystąpieniu warunku

 • Możliwość ustawienia licznika warunku wyzwolenia na wartość od 1 aż do 4294967295. Dzięki temu np. poprzez odpowiednią konfigurację wyzwalania słowem czyli ustawiając warunek wyzwalania na adres komórki pamięci gdzie następuje interesujący nas zapis. Następnie ustawiając detekcję zbocza narastającego (Analizator będzie zliczał tylko pojawianie się danego adresu). Oraz ustawiając wartość licznika warunku wyzwalania na wartość dostatecznie dużą, podczas pracy Analizatora użytkownik w czasie rzeczywistym będzie widział ile wystąpiło odwołań pod rejestrowany adres. W przypadku gdy Licznik ustawiono na wartość osiągalną przez mierzone sygnały, po zrównaniu się bieżącego licznika z wartością zadaną, nastąpi dopełnienie wewnętrznego bufora próbkami i wyświetlenie otrzymanych danych użytkownikowi

 • Bogata aplikacja graficzna Analizatora. W tym przypadku warto pobrać udostępnioną na stronie wersję programu i w oparciu o szczegółową dokumentacje należy dokonać przeglądu oferowanych funkcji i udogodnień

Etykietowanie

Szukaj